Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Uchwały z dnia 30 grudnia 2014r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr IV/10/14 Rady Gminy Medyka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 2. Uchwała budżetowa Gminy Medyka na 2015 rok Nr IV/11/14 Rady Gminy Medyka z dnia 30 grudnia 2014 roku
 3. Uchwała Nr IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowanie planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
 4. Uchwała Nr IV/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 5. Uchwała Nr IV/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie przyjęcia programu współpracy w 2015r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 6. Uchwała Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie harmonogramu zebrań wiejskich
 7. Uchwała Nr IV/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Medyka do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
 8. Uchwała Nr IV/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Medyka na lata 2015-2018
 9. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W GMINIE MEDYKA
 10. Uchwała Nr IV/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Torki
 11. Uchwała Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Hureczko
 12. Uchwała Nr IV/20/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Torki
 13. Uchwała Nr IV/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonych w miejscowości Hurko
 14. Uchwała Nr IV/22/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Hureczko
 15. Uchwała Nr IV/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie zamiany nieruchomości
 16. Uchwała Nr IV/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
 17. Uchwała Nr IV/25/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
 18. Uchwała Nr IV/26/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Medyka w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu

  Ilość odwiedzin: 85759