Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Uchwały z dnia 24 lutego 2015r
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Medyka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 2. Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy Medyka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego budżetu gminy pierwsze półrocze, informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego
 3. Uchwała Nr VII/35/15 Rady Gminy Medyka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych
 4. Uchwała Nr VII36/15 Rady Gminy Medyka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XXIV/178/08 z dnia 2 grudnia 2008r w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka ....
 5. Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Medyka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
 6. Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Medyka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w miejscowości Medyka.

  Ilość odwiedzin: 62877