Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Uchwały z dnia 17 kwietnia 2015r
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Medyka z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 2. Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Medyka z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 3. Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Medyka z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hureczko
 4. Załącznik graficzny do Uchwały IX/50/15 Rady Gminy Medyka z dnia 17 kwietnia 2015r
 5. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hureczko w gminie Medyka i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Medyka.
 6. Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Medyka z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Jaksmanice
 7. Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Medyka z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
 8. Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Medyka z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonych w miejscowości Hureczko i miejscowości Siedliska

  Ilość odwiedzin: 64560