Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Uchwały z dnia 16 sierpnia 2016r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXVII/191/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 2. Uchwała Nr XXVII/192/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 3. Uchwała Nr XXVII/193/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 4. Uchwała Nr XXVII/194/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie podejmowania zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2016
 5. Uchwała Nr XXVII/195/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 6. Uchwała Nr XXVII/196/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Medyka
 7. Uchwała Nr XXVII/197/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 8. Uchwała Nr XXVII/198/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. Uchwała Nr XXVII/199/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Uchwała Nr XXVII/200/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 11. Uchwała Nr XXVII/201/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka
 12. Uchwała Nr XXVII/202/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hureczko
 13. Uchwała Nr XXVII/203/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hureczko
 14. Uchwała Nr XXVII/204/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Jaksmanice
 15. Uchwała Nr XXVII/205/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka

  Ilość odwiedzin: 42057