Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Uchwały z dnia 30 listopada 2017r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XLIX/342/2017 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 2. Uchwała Nr XLIX/343/2017 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Medyka.
 3. Uchwała Nr XLIX/344/2017 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Hurko I".
 4. Uchwała Nr XLIX/345/2017 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w miejscowości Leszno.
 5. Uchwała Nr XLIX/346/2017 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Torki.
 6. Uchwała Nr XLIX/347/2017 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w 2018r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 7. Uchwała Nr XLIX/348/2017 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

  Ilość odwiedzin: 42020