Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Uchwały z dnia 2 grudnia 2008r
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Medyka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 2. Uchwała Nr XXIV/173/08 Rady Gminy Medyka w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 3. Uchwała Nr XXIV/174/08 Rady Gminy Medyka w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. Uchwała Nr XXIV/175/08 Rady Gminy Medyka w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Medyka z Organizacjami Pozarządowymi w 2009r.
 5. Uchwała Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Medyka w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 6. Uchwała Nr XXIV/177/08 Rady Gminy Medyka w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka
 7. Uchwała Nr XXIV/178/08 Rady Gminy Medyka w sprawie gospodarki mieniem komunalnym
 8. Uchwała Nr XXIV/179/08 Rady Gminy Medyka w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka
 9. Uchwała Nr XXIV/180/08 Rady Gminy Medyka w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka

  Ilość odwiedzin: 63428