Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Uchwały z dnia 18 listopada 2009r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXXIV/240/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 2. Uchwała Nr XXXIV/241/09 Rady Gminy Medyka w sprawie zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok.
 3. Uchwała Nr XXXIV/242/09 Rady Gminy Medyka w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 4. Uchwała Nr XXXIV/243/09 Rady Gminy Medyka w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka
 5. Uchwała Nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Medyka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 6. Uchwała Nr XXXIV/245/09 Rady Gminy Medyka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Medyka
 7. Uchwała Nr XXXIV/246/09 Rady Gminy Medyka w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze podziału instytucji kultury gminnego Ośrodka Kultury w Medyce
 8. Uchwała Nr XXXIV/247/09 Rady Gminy Medyka w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych
 9. Uchwała Nr XXXIV/248/09 Rady Gminy Medyka w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Medyka z Organizacjami Pozarządowymi
 10. Uchwała Nr XXXIV/249/09 Rady Gminy Medyka w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 11. Uchwała Nr XXXIV/250/09 Rady Gminy Medyka w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka
 12. Uchwała Nr XXXIV/251/09 Rady Gminy Medyka w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka
 13. Uchwała Nr XXXIV/252/09 Rady Gminy Medyka w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka
 14. Uchwała Nr XXXIV/253/09 Rady Gminy Medyka w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 15. Uchwała Nr XXXIV/254/09 Rady Gminy Medyka w sprawie gospodarki mieniem komunalnym
 16. Uchwała Nr XXXIV/255/09 Rady Gminy Medyka w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
 17. Uchwała Nr XXXIV/256/09 Rady Gminy Medyka w sprawie gospodarki mieniem komunalnym
 18. Uchwała Nr XXXIV/257/09 Rady Gminy Medyka w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej 3 lat mienia komunalnego
 19. Uchwała Nr XXXIV/258/09 Rady Gminy Medyka w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hurko
 20. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/258/09 Rady Gminy Medyka w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hurko

  Ilość odwiedzin: 64525