Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXXIX/284/10 w sprawie absolutium dla Wójta Gminy Medyka
 2. Uchwała Nr XXXIX/285/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmniy na 2010 rok.
 3. Uchwała Nr XXXIX/286/10 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Uchwała Nr XXXIX/287/10 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .
 5. Uchwała Nr XXXIX/288/10 w sprawie zbycia mienia komunalnego , stanowiącego własność Gminy Medyka.
 6. Uchwała Nr XXXIX/289/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/280/10 Z dnia 30 marca 2010 r
 7. Uchwała Nr XXXIX/290/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci , stanowiących własność Gminy Medyka .
 8. Uchwała Nr XXXIX/291/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Czas na aktywność w gminie Medyka" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013
 9. Uchwała Nr XXXIX/292/10 w sprawie wprowadzenia zmiany zakresu wykonania zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym p.n. "EWOŚ"
 10. Uchwała Nr XXXIX/293/10 w sprawie podejmowania zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2010
 11. Uchwała Nr XXXIX/294/10 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Medyka z dnia 23 marca 2009r.

  Ilość odwiedzin: 85870