Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Sprawozdanie roczne za 2008 ROK

Załączniki:
 1. Uchwała Nr 11/18/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2008 rok
 2. Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
 3. Rb-Z roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
 4. Rb-NDS roczne sprawozdanie nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
 5. Rb-N roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
 6. Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jesdnostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
 7. Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
 8. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2008 rok
 9. Załącznik 1 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2008 rok
 10. Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2008 rok
 11. Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2008 rok
 12. Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2008 rok
 13. Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2008 rok
 14. Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2008 rok
 15. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za 2008r.Osoba publikująca: Jacek Wlazły
Data publikacji: 2009-05-20
  Ilość odwiedzin: 85786