Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ DOTYCZĄCE BUDŻETU, WPF, DEFICYTU: 2010r, 2011r, 2012r, 2013r, 2014r, 2015r, 2016r., 2017r., 2018r

Załączniki:
 1. Uchwała Nr 11/18/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2017 rok
 2. Uchwała Nr 11/3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Medyka na lata 2018-2027.
 3. Uchwała Nr 11/3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Medyka na 2018 rok
 4. Uchwała Nr 11/21/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Medyka na 2018 rok
 5. Uchwała Nr 11/26/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Medyka na lata 2018-2027.
 6. Uchwała Nr 11/13/2017 z dnia 8 grudnia 2017r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Medyka na 2018 rok.
 7. Uchwała Nr 11/1/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Medyka na lata 2017 - 2025.
 8. Uchwała Nr 11/1/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Medyka na 2017 rok.
 9. Uchwała Nr 11/24/2016 z dnia 30 listopada 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Medyka.
 10. Uchwała Nr 11/6/2016 z dnia 30 listopada 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Medyka na 2017 rok.
 11. Uchwała Nr 11/1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Medyka na 2016 rok.
 12. Uchwała Nr 11/1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Medyka na lata 2016-2025.
 13. Uchwała Nr 11/8/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Medyka na 2016 rok.
 14. Uchwała Nr 11/3/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Medyka na 2016 rok.
 15. Uchwała Nr 11/6/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Medyka
 16. Uchwała Nr 11/3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Medyka na lata 2015 - 2023
 17. Uchwała Nr 11/1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Medyka na 2015 rok
 18. Uchwała Nr 11/9/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Medyka
 19. Uchwała Nr 11/2/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Medyka na 2015 rok
 20. Uchwała Nr 11/1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Medyka na 2014 rok.
 21. Uchwała Nr 11/1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Medyka na lata 2014 - 2023.
 22. Uchwała Nr 11/1/2013 z dnia 4 grudnia 2013r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Medyka na 2014 rok.
 23. Uchwała Nr 11/9/2013 z dnia 4 grudnia 2013r Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Medyka
 24. Uchwała Nr 11/21/2013 z dnia 6 maja 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2012r
 25. Uchwała Nr 11/26/2013 z dnia 18 marca 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Medyka kredytu długoterminowego w kwocie 687.748 zł (słownie sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych)
 26. Uchwała Nr 11/11/2013 z dnia 23 stycznia 2013r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Medyka na lata 2013-2023
 27. Uchwała Nr 11/5/2013 z dnia 23 stycznia 2013r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Medyka na 2013 rok
 28. Uchwała Nr 11/7/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Medyka
 29. Uchwała Nr 11/1/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Medyka na 2013 rok
 30. Uchwała Nr 11/20/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2011 rok
 31. Uchwała Nr 11/14/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Medyka kredytu długoterminowego w kwocie 1.907.434 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote)
 32. Uchwała Nr 11/10/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Medyka na lata 2012-2020
 33. Uchwała Nr 11/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Medyka na 2012 rok
 34. Uchwała Nr 11/24/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Medyka
 35. Uchwała Nr 11/4/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Medyka na rok 2012
 36. Uchwała Nr 11/24/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2010 rok.
 37. Uchwała Nr 11/10/2011 z dnia 15 marca 2011r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Medyka na lata 2011-2018
 38. Uchwała Nr 11/5/2011 z dnia 15 marca 2011r. Składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Medyka na 2011 rok
 39. Uchwała Nr 11/9/2010 z dnia 13 stycznia 2011r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Medyka na 2011 rok
 40. Uchwała Nr 11/24/2010 z dnia 13 stycznia 2011r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy MedykaOsoba publikująca: Jacek Wlazły
Data publikacji: 2011-01-20
  Ilość odwiedzin: 69317