Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Aktualności

Załączniki:
 1.
II Sesja Rady Gminy Medyka
odbędzie się dnia 30 listopada 2018r. (piątek) o godz 8:30.
W załączeniu proponowany porządek obrad.

 2.
Wójt Gminy Medyka ? Szef Obrony Cywilnej Gminy
informuje, że w dniach 14 -15 listopada 2018 r. w ramach ogólnokrajowego treningu pk. RENEGADE - SAREX przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie gminy w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania .

 3.
Rolniku - Zgłoś zwierzęta przez internet.
Wejdź na portal IRZplus
(www.arimr.gov.pl. zakładka IRZ)

 4.
Ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej
"Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej".
Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa , stabilna i perspektywiczna praca.
Od 14 października na terenie całego kraju żołnierze będą spotykać się z Polakami i zachęcać ich, by wstępowali do wojska.
Kampania "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie realizowana w formule tzw. "tygodni rekrutacyjnych".
Co miesiąc, w wyznaczonym tygodniu, w teren wyruszą mobilne zespoły rekrutacyjne, złożone z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.

 5.

Szanowni Państwo,
 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę firmy R.Power Sp. z o.o. dotyczącą dzierżawy gruntu pod inwestycję elektrowni słonecznej.

 

R.Power jako lider rynku aktywnie poszukuje nowych lokalizacji do długoterminowej dzierżawy na potrzeby budowy nowych elektrowni fotowoltaicznych. W związku z powyższym, chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość korzystnego wydzierżawienia gruntów gorszej klasy i osiągniecia wysokich zysków sięgających ponad 500 tyś. zł.

W tym celu poszukujemy terenów spełniających poniższe kryteria:

-          powierzchnia minimum 2 ha,

-          bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-          klasa gruntu IV lub gorsza,

-          bez drzew i zabudowań

-          obszar nie objęty formami ochrony przyrody.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 883-350-147 lub mailowy pod adresem gmina@rpower.pl

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
 
R.Power Sp. z o. o.
www.rpower.pl

 

Tel.:  883 350 147

Mail: gmina@rpower.pl

W załączeniu prezentacja.


 6. LXIV Sesja Rady Gminy Medyka odbędzie się dnia 18 października 2018r. o godz. 8:00 w sali narad UG Medyka.
 7.
LXIII Sesja Rady Gminy Medyka
odbędzie się dnia 5 października 2018r. (piątek) o godz 14:00 w sali narad UG w Medyce.
W załączeniu proponowany porządek obrad.

 8.
28 września 2018r. godz.18:00
w Gminnym Centrum Kulturalnym (Pałac Medyka),
Medyka 478- Spotkanie informacyjne nt. programu "Czyste powietrze".
Zapraszamy. Szczegóły w załączeniu.

 9.
LXII Sesja Rady Gminy Medyka
odbędzie się dnia 17 września 2018r. (poniedziałek)
o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy w Medyce.
W załączeniu proponowany porządek obrad.

 10.
Obwieszczenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

 11.
Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Rzeszowie
Placówka Terenowa w Przemyślu
dotycząca
Rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

 12.
Zawiadomienie LXI Sesja Rady Gminy Medyka
odbędzie się dnia 28 sierpnia 2018r. (wtorek)
o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy w Medyce

 13.

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
informuje o wystawie plenerowej
pt. "Za walke o niepodległość- odznaczeni Gwiazdą Przemyśla",
organizowanej w dniu 12 sierpnia na przemyskim Rynku
(otwarcie o godz. 17.00)


 14.
LX Sesja Rady Gminy Medyka odbędzie się
dnia 24 lipca 2018r (wtorek) o godz 8:30
w sali narad Urzędu Gminy w Medyce.

 15.
LVIII Sesja Rady Gminy Medyka
odbędzie się dnia 30 maja 2018r. (środa)
o godz. 8:00.
W załaczeniu proponowany porządek obrad.

 16.
Ogłoszenie PGW Wody Polskie z dnia 10.05.2018 dotyczące wszczęcia
postępowania na wniosek Zakładu Obsługi Przejść Granicznych
w Korczowej - Przejście Graniczne 37-552 Młyny,
w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na usługi wodne.

 17.
OGŁOSZENIE O IV NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ROZTOCZE"

 Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze", realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 - 2020", ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków: I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:
I: Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR Przedsięwzięcie I.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit b rozporządzenia) limit dostępnych środków 60 000,00 zł.
II: Cel ogólny II: Rozwój sektora rybackiego na obszarze RLGD "Roztocze"
Cel szczegółowy II.1.: Zwiększenie dostępności rynkowej produktów lokalnego rybactwa Przedsięwzięcie II.1.2. Wsparcie reklamy i promocji ryb oraz produktów związanych z akwakulturą pochodzących z obszaru objętego LSR (zakres operacji wskazany w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia) limit dostępnych środków 130 000,00 zł oraz dodatkowo maksymalna kwota o jaką może wnioskować w ramach tego przedsięwzięcia jeden wnioskodawca wynosi 65 000,00 zł.
III: Cel ogólny III: Wsparcie społeczności lokalnej w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektualnego i przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy i poprawy warunków życia.
Cel szczegółowy III.2.: Budowanie dobrostanu społecznego na obszarze RLGD "Roztocze" Przedsięwzięcie III.2.1. Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów sektora rybackiego, w tym organizowanie spotkań, w szczególności dla przedstawicieli grupy defaworyzowanej i przedstawicieli sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 8 pkt 1 rozporządzenia). limit dostępnych środków 50 000,00 zł.
IV: Cel ogólny III: Wsparcie społeczności lokalnej w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektualnego i przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy i poprawy warunków życia.
Cel szczegółowy III.2.: Budowanie dobrostanu społecznego na obszarze RLGD "Roztocze" Przedsięwzięcie III.2.2. Realizacja działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych (szczególnie tradycji związanych z rybactwem) (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit. b rozporządzenia) limit dostępnych środków 40 000,00 zł.
 18.
LV Sesja Rady Gminy Medyka odbędzie się dnia 23 kwietnia 2018r.
 (poniedziałek) o godz. 8:30. W załączeniu proponowany porządek obrad.

 19.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Medyka Szef Obrony Cywilnej Gminy
informuje, że dnia 10 kwietnia 2018 r. między godziną 12:00 a 12:15 przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie gminy w ramach testu urządzeń alarmowych Systemu Wykrywania i Alarmowania .

 20.
Zawiadomienie
LIV Sesja Rady Gminy Medyka, będąca Sesją Nadzwyczajną
odbędzie się dnia 22 marca 2018r. (czwartek) o godzinie 8:00
w sali narad Urzędu Gminy Medyka.
W załączeniu proponowany porządek obrad.

 21.
ARiMR informuje, iż od 15 stycznia do 25 czerwca 2018r prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie "dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie". Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

 22.
ARiMR informuje, iż od 19 lutego do 20 marca 2018r odbędzie się nabór wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych". ARiMR będzie przyjmował wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2010. Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

 23.
KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI
 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PŁATNIKÓW VAT
 ZATRUDNIAJĄCYCH DO 10 OSÓB
 O OBROTACH DO 2 MLN EURO ROCZNIE

 24.
LII Sesja Rady Gminy Medyka
odbędzie się 27 grudnia 2017r. (środa) o godz. 12:00
w sali narad Urzędu Gminy Medyka.
W załączeniu proponowany porządek obrad.

 25.
LI Sesja Rady Gminy Medyka odbędzie się dnia 20 grudnia 2017r.
(środa o godz 8:00). W załączeniu proponowany porządek obrad.


 26.
XLIX Sesja Rady Gminy Medyka
odbędzie się dnia 30 listopada 2017r. (czwartek)
o godzinie 8:30.
W załączeniu proponowany porządek obrad.

 27.
Nabór projektów strategicznych
do Strategii
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl
INFORMACJE


 28.
Nabór projektów strategicznych
do Strategii
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl
- wzór karty projektu.


 29.
Ogłoszenie o III Naborze wniosków
na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
przez stowarzyszenie
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"ROZTOCZE" 30.

Zastrzeganie skradzionych dokumentów
osobistych i kart płatniczych
www.DokumentyZastrzezone.pl
zastrzegam.pl
Kampania informacyjna organizowana
przez Związek Banków Polskich
pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów
SYSTEMU DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
SYSTEM ZASTRZEGANIA KART


 31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MEDYKA
 z dnia 3 listopada 2017 roku
 o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji


 32. XLVIII Sesja Rady Gminy Medyka odbędzie się dnia 3 listopada 2017r. (piątek) o godzinie 8:30. W załączeniu proponowany porządek obrad.
 33.
XLVI Sesja RG Medyka odbędzie się dnia 6 października 2017r (piątek) o godz 9:00. W załączeniu proponowany porządek obrad
 34. O G Ł O S Z E N I E Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że w ramach porozumienia z CARITAS Archidiecezji Przemyskiej po raz kolejny przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Medyka pomocy żywnościowej. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową muszą spełniać kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a ich dochód nie może przekroczyć 200 % kryterium ustawowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. : - dla osoby w rodzinie - 1.028 zł - dla osoby samotnie gospodarującej - 1.268 zł
 35. Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Operacji: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - Poddziałanie " Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
 36.
Dożynki Powiatowe
w Medyce
3 września 2017r.


 37. OGŁOSZENIE - Świadczenia Wychowawcze 500 + ! ! !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy od października 2017 r. do września 2018 r. można składać już
od 1 sierpnia 2017 r.


 38.
Informacja dotycząca Projektu dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego


Gmina Medyka w partnerstwie z Gminą Krasiczyn oraz Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn.


 39.
Informacje
dla kandydatów
do Wojsk Obrony Terytorialnej
 z obszaru Gminy Medyka
data ogłoszenia 2017.06.29
 40.
Informacja dotycząca opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od 1 lipca 2017r

 41.
INFORMACJA
DLA KANDYDATÓW
DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
Z OBSZARU GMINY MEDYKA


 42.
W dniach 6-8 czerwca 2017 w godzinach 9:00 - 17:00
 przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia
systemów alarmowych na terenie gminy.

 43.
Ogłoszenie
dotyczące godzin otwarcia, wystaw czasowych
 oraz możliwości skorzystania z noclegów
 w obiekcie Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego
 w Siedliskach.


 44. OGŁOSZENIE O I NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ?ROZTOCZE?


Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze", realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 - 2020", ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:
  I:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.1.: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i usuwanie jej skutków

Przedsięwzięcie I.1.1. Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska na obszarach rybackich i akwakultury, w tym renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych ? w związku ze szkodami powstałymi wyniku eutrofizacji wód publicznych, zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub działalności chronionych gatunków zwierząt (zakres operacji wskazany w § 6 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia )? limit dostępnych środków 540 000,00 zł

  II:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR
Przedsięwzięcie I.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit b rozporządzenia) limit dostępnych środków 60 000,00 zł.
  III:
Cel ogólny II: Rozwój sektora rybackiego na obszarze RLGD "Roztocze"
Cel szczegółowy II.1.: Zwiększenie dostępności rynkowej produktów lokalnego rybactwa
Przedsięwzięcie II.1.2. Budowa i rozbudowa elementów systemu łańcucha dostaw produktów związanych z akwakulturą innych niż reklama i promocja tych produktów (zakres operacji wskazany w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia) limit dostępnych środków 260 000,00 zł

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek oraz jego kopię z niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol,
W okresie od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r., godz. 15:30.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, a nie data stempla pocztowego.
Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VII ppkt 1.

Pełna wersja ogłoszenia: http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/I/ogoszenie-o-naborach-1.pdf

Zaproszenie na spotkania szkoleniowe

Więcej informacji: http://rlgdroztocze.org

 45. Pismo Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie bezpiecznego stosowania przez rolników środków ochrony roślin.
 46.
Informacja Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie dotycząca rozpoczęcia funkcjonowania od 1 marca 2017 roku Krajowej Administracji Skarbowej. W województwie podkarpackim w jej skład wchodzić będą: Izba Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe oraz Urząd Celno-Skarbowy wraz z delegaturami Urzędu Celno-Skarbowego i oddziałami celnymi. Całość informacji w załączonym piśmie.
 47. Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje
o możliwości przyznania wsparcia dla rolników w ramach Poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków trwa od 13.03.2017 do 11 .04.2017

W załączeniu pismo ARiMR BOR.09.060.2.2017.IK z dnia 14.02.2017r

 48. Informacje ARiMR dotyczące premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
 49. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przemyskie Biuro Powiatowe informuje o terminach szkoleń dla rolników dotyczących wniosków o przyznanie płatności obszarowych oraz zmiany w płatnościach bezpośrednich 2017r. W załączeniu harmonogram szkoleń.


 50.
Apel do hodowców drobiu
dotyczący zasad postępowania w przypadkach zjadliwej
grypy ptaków HPAI, podtypu H5N8
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Głównego Lekarza Weterynarii 51. ARiMR pomaga producentom rolnym prowadzącym w 2016r gospodarstwo w którym utrzymywany jest drób, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym zjadliwą grypą ptaków. WNIOSKI przyjmowane są w terminie 01.02.2017 - 28.02.2017
 52. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II Edycji rekrutacji do projektu BIZNES INICJATOR
Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017r. 02.02.2017r.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 53. Rozporządzenie porządkowe Nr 10/16 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie woj. podkarpackiego
 54. Ptasia grypa - zasady ostrożności
 55. Informacja KRUS dotycząca zapewnionego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla każdego dziecka poniżej 16 roku życia, w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w okresie 14.10.2016r. - 13.10.2017r.
 56. Informacja Głownego Lekarza Weterynarii o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI, podtyp H5N8, u ptaków dzikich jak i u drobiu. Zalecane środki ostrożności dla hodowców drobiu.
 57. Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe
 58. Partnerstwo dla zielonej energii - wspólny projekt gminy Medyka, Orły i Krasiczyn W związku z licznymi prośbami mieszkańców gminy Medyka, nabór deklaracji do projektu w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła zostaje przedłużony do dnia 31 października 2016 roku.

Deklaracje można pobrać ze strony www.medyka.itl.pl/bip z zakładki ZIELONA ENERGIA RPO 3.1 - Rozwój OZE, należy składać je osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Medyka
 59. Informuje się mieszkańców, o możliwości dofinansowania montażu paneli fotowoltaicznych (do produkcji prądu) oraz pomp ciepła (typu powietrze woda) do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.
 60. Nowe połączenia kolejowe od 1 września 2016r. 
PRZEMYŚL - MEDYKA - PRZEMYŚL
W załączeniu ROZKŁAD JAZDY
 61. Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W dniach 23 maj 2016r - 5 czerwca 2016r. planowana jest akcja doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Szczegóły akcji w załączeniu.
 62. Informacja Wojewody o wydaniu decyzji znak: N-VI.752.23.2012 z dnia 14 stycznia 2016r. dotyczącej gruntu położonego w Hurku, gmina Medyka, zajętego pod linię kolejową nr 91 Kraków - Medyka, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 503/2 o pow. 0.0842 ha
 63. Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest w 2016 roku"
 64. Deklaracja przystąpienia do "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na 2016r."
 65. Informacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14, dotycząca ŚREDNIOTERMINOWEJ PROGNOZY POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO na okres: od godz. 19:30 dnia 06.01.2016 (środa) do godz. 19:30 dnia 11.01.2016 (poniedziałek)
 66. Informacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14, dotycząca ŚREDNIOTERMINOWEJ PROGNOZY POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO na okres: od godz. 19:30 dnia 01.01.2016 (piątek) do godz. 19:30 dnia 06.01.2016 (środa). ________________________________________________________________________
 67. Rozporządzenie porządkowe Nr 5/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego
 68. Procedura Niebieskiej Karty. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych.
 69. Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej ROZTOCZE serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia LGR ROZTOCZE na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Zebranie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 roku (wtorek) w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu ul. Warszawska 27 Początek zebrania: godz. 10:00 Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (zmiany w Statucie LGR ROZTOCZE oraz wybory nowych władz Stowarzyszenia), bardzo prosimy o NIEZAWODNE przybycie oraz wcześniejsze potwierdzenie swojego przybycia drogą telefoniczną lub elektroniczną. Przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych zapraszamy na godz. 9:30 Informujemy jednocześnie, że porządek obrad Walnego Zebrania Członków dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.rlgdroztocze.narol.pl). Tel. (016)6317086 wew.34 e- mail: lgrroztocze@o2.pl
 70. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r, przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Hurku, oznaczonej jako działka nr 503/2 o pow. 0,0842 ha, zajętej pod linię kolejową nr 91 Kraków - Medyk.
 71. 21 października 2015r. godz. 15:20 w siedzibie Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce (dawny Pałac) odbędą się Konsultacje Społeczne dot. Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2016-2022. Program konsultacji w załączeniu. Serdecznie zapraszamy.
 72. Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Medyka - szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń, klubów sportowych, OSP i parafii oraz rolników, przedsiębiorców i Lokalnych Liderów- na spotkanie dnia 29.09.2015r o godz 14:00 w Gminnym Centrum Kulturalnym w Medyce, dotyczące włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020. Szczegóły w załączonym pliku.
 73. Zaproszenie do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA"
 74. Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przemyślu informuje, że szkolenie dotyczące planowanego naboru wniosków w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 01-10-2015 (czwartek) o godzinie 10:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
 75. Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej akcji szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 25-30 września 2015r.
 76. Konkurs Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Radia Zet i Telewizji Polskiej "EUROPA TO MY", będący częścią akcji informacyjnej poświęconej wykorzystaniu funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2007-2013. Szczegóły w załączeniu.
 77. W związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2015 r. ustawy o Karcie Dużej Rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, iż można pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny /wzór wniosku poniżej/
 78. WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY
 79. O G Ł O S Z E N I E o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2015r. Urząd Gminy w Medyce informuje, że jest możliwość przystąpienia do Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Medyka, w ramach którego jest szansa uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu przez osoby posiadające wyroby azbestowe.
 80. Informacja Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego POPULACYJNE PROGRAMY WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI PRAZ PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY o bezpłatnych badaniach cytologicznych dla kobiet w grupie wiekowej 25-59 lat (raz na 3 lata) oraz mammograficznych w grupie wiekowej 50-69 lat (raz na 2 lata)
 81. Informacje Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przepisów prawa w przypadku dokonywania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny
 82. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca zagrożenia afrykańskim pomorem świń i zaliczeniem powiatu przemyskiego wraz z miastem Przemyślem do strefy I B - obszaru wzmożonego nadzoru.
 83. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Woj. Podkarpackiego w 2014r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas"
 84. Informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej, za 2013 rok
 85. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu o realnym zagrożeniu zakaźną chorobą wirusową - AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ
 86. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu dotycząca obowiązku informowania o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.
 87. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Medyce zaprasza chętnych do udziału w Projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Medyka” w roku 2013.
 88. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami - zamieszczony celem umożliwienia zgłaszania uwag i zaopiniowania. ( adres żródłowy załączonych plików: http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-rozporzadz-wykaz-urzedowych-nazw-miejscowosci-i-ich-czesci.html )
 89. Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok
 90. Informacja dotycząca projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Medyka" w ramach priorytetu IX POKL, Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Okres realizacji projektu 01.02.2012 - 31.05.2013
 91.

Informacja dotycząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


 92. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Medyce zaprasza chętnych do udziału w Projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Medyka” w roku 2012. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej oraz zdobycie nowych umiejętności, kwalifikacji zawodowych osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Medyce.
 93.

Zarządzenie Nr 0050.33.2011 Wójta Gminy Medyka z dnia 07 listopada 2011r.

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2012 r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 94.

Wezwanie do aktualizacji wpisów w EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 95. Informacja dotycząca naboru wniosków w 2011r. z Działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW 2007-2013.
 96.

Zarządzenie Nr 0050-1/2011

Wójta Gminy Medyka z dnia 3 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Medyka

 97. Informacja Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Przemyska" o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi biura i zarządzania projektami Stowarzyszenia LGD Ziemia Przemyska
 98.

W dniach 6 - 20 grudnia 2010 r. przeprowadzony został przez Gminne Biura Spisowe nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Do prac spisowych w charakterze rachmistrza NSPLiM w Gminie Medyka
  wybrano następujące osoby:

  • Pani Ewelina Kochanik, zam. Medyka

  • Pani Elżbieta Bobko, zam. Jaksmanice

  • Pan Mirosław Gajewski, zam. Medyka

Szkolenie 3 dniowe - zakończone egzaminem- dla w/w kandydatów na rachmistrzów, odbędzie sie w ODDZIALE URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
w PRZEMYŚLU w dniach 17-19 luty 2011r.

 99. Prawa Pacjenta - informacja Biura Rzecznika Praw Pacjenta część 1
 100. Prawa Pacjenta - informacja Biura Rzecznika Praw Pacjenta część 2
 101. Nabór rachmistrzów
 102.

Zaliczki na finansowanie działań z PROW 2007-2013.
Informacja ARiMR dotycząca możliwości składania wniosków o przyznanie zaliczki na finansowanie niektórych działań w ramach następujących działań inwestycyjnych:
1. Modernizacja gospodarstw rolnych
2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

 103. Uchwała nr XXXIV/246/09 Rady Gminy Medyka z dnia 18 listopada 2009r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze podziału instytucji kultury gminnego Ośrodka Kultury w Medyce.
 104. Obwieszcenie dotyczące numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
 105. Ogłoszenie Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. o naborze na bezpłatne szkolenia z zakresu: obsługi programu CATIA (80 h) obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (210h) w ramach EFS i KL dla wybranych uczestników projektu
 106. Obwieszczenie dotyczące postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka.”
 107. Obwieszczenie zamiarze przeprowadzenia przez POWIAT PRZEMYSKI konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic Gmin Medyka i Krasiczyn oraz Miasta Przemyśla
 108. Ogłoszenie dotyczące zasad UNIEWAŻNIENIA DOWODU OSOBISTEGO
 109. Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Medyka dotyczące konsultacji społecznych
 110. Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka".
 111. Szkolne pracownie komputerowe pozyskane dzięki współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym

  Ilość odwiedzin: 69112