Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KONSULTACJE SPOŁECZNE w Gminie Medyka

Załączniki:
 1.
Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy w 2019r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 2.
PROJEKT UCHWAŁY Rady Gminy Medyce w sprawie przyjęcia programu współpracy w 2019r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 3.
Zarządzenie Wójta Nr 0050.36.2018
z dnia 26 września 2018r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Medyka Nr 0050.34.2018
z dnia 19 września 2018r.


 4.
Zarządzenie Wójta
Nr 0050.34.2018
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Medyka

 5.
Uchwała Nr LX/413/18 Rady Gminy Medyka
z dnia 24 lipca 2018r
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Medyka


 6.
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Załącznik do Uchwały Nr LX/413/18 Rady Gminy Medyka
z dnia 24 lipca 2018r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Medyka


  Ilość odwiedzin: 85815