Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 ROK
Drukuj 


Zamieszczane w tej grupie informacje dotyczą Wyborów Samorządowych ogłoszonych na dzień 21 października 2018 r.

Oficjalne wyniki z głosowania w dniu 21 października 2018r.
w Gminie Medyka
opublikowane przez Krajowe Biuro Wyborcze znajdują się na stronie https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/181306#general_stat
Załączniki:
 1.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa podkarpackiego

 2.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

 3.

SKŁADY

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W GMINIE MEDYKA
powołane do przeprowadzenia wyborów

zarządzonych na dzień 21 X 2018r


r
 4.
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce
z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych w wyborach do Rady Gminy Medyka
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 5.
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce
z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
Wójta Gminy Medyka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 6.
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce
z dnia 2 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Medyka
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 7.
POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w gminie Medyka

 8.
KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 1 października 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Medyce zawiadamia, że na podstawie art.410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) przyzna w drodze losowania  numery zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komitety z listami w więcej niż jednym okręgu - numery od 15 do 16:
  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCÓW GMINY MEDYKA

Losowanie odbędzie się dnia 2 października 2018 r. (wtorek) godz.14 00 pok.35 (sala narad Urzędu Gminy w Medyce).

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Medyce Elżbieta Toczek

Podano do publicznej wiadomości dnia 1 października 2018

 9.
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w MEDYCE
z dnia 26 września 2018r.
w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Medyka
 w z y w a  s i ę 
do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Medyka w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa 1 października 2018 r. godz. 15:00 zgłoszenia przyjmowane są przez Gminną Komisję Wyborczą
w siedzibie Urzędu Gminy Medyka,
pokój nr 35, w godzinach pracy Urzędu od 7 00 do 15 00.
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce
Elżbieta Toczek
 10.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Medyka obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Przemyślu informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Medyka do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 2, 

- Nr 3, w liczbie 2, 

- Nr 4, w liczbie 1, 

- Nr 5, w liczbie 1, 

- Nr 6, w liczbie 1, 

- Nr 7, w liczbie 2, 

- Nr 8, w liczbie 2, 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 1, 

- Nr 2, w liczbie 1, 

- Nr 3, w liczbie 2, 

- Nr 4, w liczbie 1, 

- Nr 5, w liczbie 1, 

- Nr 6, w liczbie 1, 

- Nr 8, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Medyka.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Przemyślu

Krzysztof Tryksza

 11.
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
- informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
 oraz jej siedzibie i pełnionych dyżurach

 12.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Medyka
z dnia 19 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Medyka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 13.
Uchwała Nr LXII/422/2018 Rady Gminy Medyka z dnia 17 września 2018r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów

 14.

Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej
w Medyce

z dnia 17 września 2018r.
w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
do Rady Gminy Medyka

 15.
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce

 16.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce

 17.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 18.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 19.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce - stanowiący
załącznik Nr 23 do
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


 20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka
 z dnia 23 sierpnia 2018 roku  o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

 21.
Zarządzenie Wójta Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2018r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

 22.
Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 22 sierpnia 2018r.
o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych
 oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.

 23.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 20 sierpnia 2018r

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze,
ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych
w okręgach wyborczych

w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

 24. Uchwała Nr LIV/371/18 Rady Gminy Medyka z dnia 22 marca 2018r w sprawie podziału gminy Medyka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 25. Uchwała Nr LIV/372/2018 Rady Gminy Medyka z dnia 22 marca 2018r w sprawie podziału gminy Medyka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  Ilość odwiedzin: 85875