Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 24 listopada 2011r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XI/83/11 Rady Gminy Medyka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2011 rok
 2. Uchwała Nr XI/84/11 Rady Gminy Medyka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r Nr X/74/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 3. Uchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy Medyka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
 4. Wzory formularzy dotyczące przedmiotu i podmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do stosowania wyłacznie przez Agencję Nieruchomości Rolnych
 5. Uchwała Nr XI/86/11 Rady Gminy Medyka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
 6. Uchwała Nr XI/87/11 Rady Gminy Medyka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w 2012r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 7. Załącznik Nr 1 do Uchwały XI/87/11 Rady Gminy Medyka z dnia 24 listopada 2011r.
 8. Uchwała Nr XI/88/11 Rady Gminy Medyka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

  Ilość odwiedzin: 40738