Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 29 października 2013r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXXVI/220/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 2. Uchwała Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie na finansowanie zadania "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Torkach gmina Medyka wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej
 3. Uchwała Nr XXXVI/222/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 4. Uchwała Nr XXXVI/223/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Medyka
 5. Uchwała Nr XXXVI/224/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
 6. Załączniki 1,2,3,4 do uchwały Rady Gminy Medyka Nr XXXVI/224/13 z dnia 29 października 2013r.
 7. Uchwała Nr XXXVI/225/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedliska na lata 2013-2020
 8. Plan Odnowy Miejscowości Siedliska
 9. Uchwała Nr XXXVI/226/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaksmanice na lata 2013-2020
 10. Plan Odnowy miejscowości Jaksmanice
 11. Uchwała Nr XXXVI/227/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hurko na lata 2013-2020
 12. Plan Odnowy miejscowości Hurko
 13. Uchwała Nr XXXVI/228/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie powszechnego udostępnienia mieszkańcom boiska wielofunkcyjnego we wsi Jaksmanice
 14. Uchwała Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka położonej w msc. Torki
 15. Uchwała Nr XXXVI/230/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 października 2013r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie przetargowym gruntów mienia komunalnego w Medyce

  Ilość odwiedzin: 63066