Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 16 kwietnia 2014r
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XLIII/273/14 Rady Gminy Medyka z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 2. Uchwała Nr XLIII/274/14 Rady Gminy Medyka z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLII/262/14 z dnia 26 marca 2014r.
 3. Uchwała Nr XLIII/275/14 Rady Gminy Medyka z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/270/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014r.
 4. Uchwała Nr XLIII/276/14 Rady Gminy Medyka z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta
 5. Uchwała Nr XLIII/277/14 Rady Gminy Medyka z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 6. Uchwała Nr XLIII/278/14 Rady Gminy Medyka z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Medyce
 7. Uchwała Nr XLIII/279/14 Rady Gminy Medyka z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w msc. Medyka i Siedliska
 8. Uchwała Nr XLIII/280/14 Rady Gminy Medyka z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w msc. Medyka
 9. Uchwała Nr XLIII/281/14 Rady Gminy Medyka z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/11 z dnia 12 lipca 2011r.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Medyka z org. pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.

  Ilość odwiedzin: 63673