Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 28 maja 2014r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XLIV/282/14 Rady Gminy Medyka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
 2. Uchwała Nr XLIV/283/14 Rady Gminy Medyka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Medyka absolutorium z wykonania budżetu za 2013r
 3. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu Gminy za 2013r.
 4. Uchwała Nr XLIV/284/14 Rady Gminy Medyka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 5. Uchwała Nr XLIV/285/14 Rady Gminy Medyka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu
 6. Uchwała Nr XLIV/286/14 Rady Gminy Medyka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w miejscowości Hurko
 7. Uchwała Nr XLIV/287/14 Rady Gminy Medyka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hureczko
 8. Uchwała Nr XLIV/288/14 Rady Gminy Medyka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta
 9. Uchwała Nr XLIV/289/14 Rady Gminy Medyka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Medyka
 10. Uchwała Nr XLIV/290/14 Rady Gminy Medyka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

  Ilość odwiedzin: 63452