Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 30 maja 2016r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXIV/174/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 2. Uchwała Nr XXIV/175/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Medyka absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok
 3. Uchwała Nr XXIV/176/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 4. Uchwała Nr XXIV/177/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu.
 5. Uchwała Nr XXIV/178/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego
 6. Uchwała Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy dotyczącej potrzeb edukacyjnych w Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce i Szkole Podstawowej w Siedliskach
 7. Uchwała Nr XXIV/180/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Medyka.
 8. Uchwała Nr XXIV/181/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hureczko.
 9. Uchwała Nr XXIV/182/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Jaksmanice
 10. Uchwała Nr XXIV/183/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 11. Uchwała Nr XXIV/184/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonych w miejscowości Medyka, Torki, Leszno i Siedliska.
 12. Uchwała Nr XXIV/185/16 Rady Gminy Medyka z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Torki

  Ilość odwiedzin: 62859