Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 3 listopada 2017r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XLVIII/323/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
 2. Uchwała Nr XLVIII/324/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Medyka.
 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/324/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Medyka.
 4. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/324/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Medyka.
 5. Uchwała Nr XLVIII/325/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
 6. Uchwała Nr XLVIII/326/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/267/17 Rady Gminy Medyka z dnia 16 lutego 2017r.
 7. Uchwała Nr XLVIII/327/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce.
 8. Uchwała Nr XLVIII/328/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Torkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Torkach.
 9. Uchwała Nr XLVIII/329/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lesznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lesznie.
 10. Uchwała Nr XLVIII/330/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hureczku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hureczku.
 11. Uchwała Nr XLVIII/331/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Siedliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Siedliskach.
 12. Uchwała Nr XLVIII/332/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 13. Uchwała Nr XLVIII/333/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 14. Uchwała Nr XLVIII/334/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonych w miejscowości Leszno.
 15. Uchwała Nr XLVIII/335/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżaw6y nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Jaksmanice.
 16. Uchwała Nr XLVIII/336/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hureczko.
 17. Uchwała Nr XLVIII/337/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka.
 18. Uchwała Nr XLVIII/338/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka.
 19. Uchwała Nr XLVIII/339/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hurko.
 20. Uchwała Nr XLVIII/340/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka.
 21. Uchwała Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

  Ilość odwiedzin: 41875