Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 27 października 2008r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Medyka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 2. Uchwała Nr XXIII/163/08 Rady Gminy Medyka w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu
 3. Uchwała Nr XXIII/164/08 Rady Gminy Medyka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomności
 4. Uchwała Nr XXIII/165/08 Rady Gminy Medyka w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Medyka
 5. Uchwała Nr XXIII/166/08 Rady Gminy Medyka w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 6. Uchwała Nr XXIII/167/08 Rady Gminy Medyka zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu gminy i ustalenia ich wynagrodzeń.
 7. Uchwała Nr XXIII/168/08 Rady Gminy Medyka zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Medyka
 8. uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXIII/167/08
 9. Uchwała Nr XXIII/169/08 Rady Gminy Medyka w sprawie wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 10. Uchwała Nr XXIII/170/08 Rady Gminy Medyka w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej 3 lat mienia komunalnego.
 11. Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka
 12. Załącznik graficzny Nr 1 do Oceny Aktualności Studium
 13. Załącznik graficzny Nr 2 do Oceny Aktualnosci Studium
 14. Uchwała Nr XXIII/171/08 Rady Gminy Medyka w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka.
 15. Rezolucja Rady Gminy Medyka z dnia 27 października w sprawie bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej Nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka-Granica Państwa.

  Ilość odwiedzin: 63269