Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 31 stycznia 2011r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr IV/10/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Medyka
 2. Załączniki do Uchwały Nr IV/10/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r
 3. Uchwała budżetowa Gminy Medyka na 2011 rok Nr IV/11/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r (format zip 1,6 MB, uchwała w fomacie doc (0,5 MB)została umieszczona w lokalizacji WŁADZE /BUDZET /OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE->Budżet->Budżet Gminy Medyka na 2011 rok)
 4. Uchwała Nr IV/12/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. (Nr XLIII/318/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości)
 5. Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka
 6. Uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Medyka do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
 7. Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących włoasność Gminy Medyka
 8. Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, będących w użyczeniu Gminy Medyka.
 9. Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie gospodarki mieniem komunalnym
 10. Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu

  Ilość odwiedzin: 85791