Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 28 kwietnia 2011r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr VI/20/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 2. Uchwała Nr VI/21/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 3. Uchwała Nr VI/22/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 4. Uchwała Nr VI/23/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Medyka
 5. Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik Nr 1 do Uchwały VI/23/11
 6. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały VI/23/11
 7. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2011-2018 Gminy Medyka
 8. Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Medyka za pierwsze półrocze , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego
 9. Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
 10. Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Czas na aktywność w gminie Medyka" w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013.
 11. Uchwała Nr VI/27/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 12. Uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych
 13. Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w Medyce
 14. Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka
 15. Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 16. Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 17. Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody
 18. Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego obsługi mieszkańców gminy Medyka w zakresie realizacji programów profilaktycznych oraz usług terapeutycznych
 19. Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiegoi dodatku mieszkaniowego

  Ilość odwiedzin: 64529