Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Sprawozdania kwartalne/ półroczne, ROCZNE za 2011 rok
Drukuj 


Załączniki:
 1. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok
 2. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2011 rok
 3. Załącznik Nr 1 do SPRAWOZDANIA rocznego Wójta Gminy Medyka za 2011 rok - ZESTAWIENIE DOCHODÓW
 4. Załącznik Nr 2 do SPRAWOZDANIA rocznego Wójta Gminy Medyka za 2011 rok- ZESTAWIENIE WYDATKÓW
 5. Załącznik Nr 3 do SPRAWOZDANIA rocznego Wójta Gminy Medyka za 2011 rok- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku budżetowego
 6. Informacja o stanie mienia za 2011 rok
 7. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011r
 8. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2011 r.
 9. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
 10. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
 11. Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
 12. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
 13. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
 14. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
 15. Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
 16. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
 17. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
 18. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
 19. Informacja Wójta Gminy Medyka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r
 20. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych JST za okres od od początku roku do dnia 30 września roku 2011
 21. Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
 22. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
 23. Rb-N korekta sprawozdania za III kwartał 2011r dokonana w dniu 2011-11-03
 24. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancjiJST wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
 25. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
 26. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu za III kwartał 2011r
 27. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kw. 2011r
 28. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2011r.
 29. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kw. 2011r.
 30. Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości kosztorysowej
 31. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początkuroku do 31 grudnia roku 2011
 32. Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2011r.
 33. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
 34. Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
 35. Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2011r.

  Ilość odwiedzin: 85885