Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Sprawozdania kwartalne/ półroczne/ miesięczne, ROCZNE za 2013 rok
Drukuj 


Załączniki:
 1. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu za 2013r.
 2. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2013 rok
 3. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2013r.
 4. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst na koniec 2013r.
 5. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec kwartału 2013r.
 6. Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2013r.
 7. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
 8. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2013r.
 9. Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2013
 10. Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
 11. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku
 12. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku
 13. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku
 14. Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku
 15. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku
 16. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2013 roku
 17. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2013 roku
 18. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013r
 19. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za 2012r
 20. Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
 21. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
 22. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
 23. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013
 24. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
 25. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
 26. Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
 27. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych roszczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec dnia I kwartału roku 2013 roku
 28. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów jst wg stanu na koniec dnia I kwartału roku 2013 roku
 29. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

  Ilość odwiedzin: 85798