Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Sprawozdania kwartalne/ półroczne/ miesięczne, ROCZNE za 2015 rok
Drukuj 






Załączniki:
 1. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2015 rok
 2. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok
 3. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
 4. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych praz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
 5. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 6. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
 7. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
 8. Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2015r
 9. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
 10. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
 11. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
 12. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
 13. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kw 2015 roku
 14. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2015 r
 15. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2015r.
 16. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 roku
 17. Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst, które nie wygasły z upływe roku 2014, od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r
 18. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
 19. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2015r
 20. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kw 2015r
 21. Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2015
 22. Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2015
 23. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015 roku
 24. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok
 25. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za 1 kwartał 2015 roku na podstawie art 14 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz 1240 z późn. zm.)
 26. Sprawozdanie Rb-27S JST z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do 31 marca roku 2015
 27. Sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków JST które nie wygasły z upływem roku 2014, za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
 28. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST , za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
 29. Sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST , wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2015
 30. Sprawozdanie Rb-NDS, kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST , za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
 31. Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST , wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2015

  Ilość odwiedzin: 69380