Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Sprawozdania kwartalne/ półroczne/ miesięczne, ROCZNE za 2018 rok
Drukuj 


Załączniki:
 1. Rb-N kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
 2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
 3. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 4. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 5. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 6. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku
 7. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
 8. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
 9. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 10. Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 11. Rb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 12. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 13. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 roku
 14. Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst , które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych), okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 15. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
 16. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
 17. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 18. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 19. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 20. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018r

  Ilość odwiedzin: 69342