Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Sprawozdania kwartalne/półroczne za 2010rok
Drukuj 


Załączniki:
 1. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2010r
 2. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
 3. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na konie III kwartału 2010 roku
 4. Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2010
 5. Informacja Wójta Gminy Medyka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
 6. Załącznik Nr 1 /Wykonanie dochodów/ do Informacji Wójta Gminy Medyka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
 7. Załącznik Nr 2 /Wydatki/ do Informacji Wójta Gminy Medyka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
 8. Załącznik Nr 3 /Informacja o wykonaniu budżetu Gminnego Zakładu Usług Wodnych/ do Informacji Wójta Gminy Medyka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
 9. Załącznik Nr 4 /Struktura wydatków szkół/ do Informacji Wójta Gminy Medyka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
 10. Załącznik Nr 5 /Wykonanie budżetu GOPS/ do Informacji Wójta Gminy Medyka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
 11. Załącznik Nr 6 /Informacja w ykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Medyce/ do Informacji Wójta Gminy Medyka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
 12. Załącznik Nr 7 /Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce/ do Informacji Wójta Gminy Medyka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
 13. Załącznik Nr 8 / Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Medyce/ do Informacji Wójta Gminy Medyka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
 14. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst zaokres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010
 15. Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2010r
 16. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji , stan na koniec II kwartału 2010r
 17. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2010 roku
 18. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2010r

  Ilość odwiedzin: 69376