Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA
Drukuj 


Wójt Gminy Medyka uprzejmie informuje

Gmina Medyka odstępuje od opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
Powyższe wynika z faktu, iż Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność uchwały Nr XLVIII/324/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Medyka (Rozstrzygnięcie nadzorcze, znak pisma P-II.4131.2.297.2017 z dnia 2017.12.08).
Rada Gminy Medyka w dniu 20 grudnia 2017r. uchyliła uchwały:
- Uchwała Nr XLVIII/323/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
- Uchwała Nr XLVIII/325/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
Natomiast w dniu 20 grudnia 2017r. Rada Gminy Medyka podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023.
Dalsze informacje o Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Medyka będą umieszczane na stronie BIP Urzędu Gminy w grupie LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Załączniki:
 1. Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
 2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
 3. Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
 4. Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji
 5. Formularz konsultacyjny
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji
 7. Uchwała Nr XLVIII/323/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
 8. Uchwała Nr XLVIII/324/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Medyka
 9. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Medyka Nr XLVIII/324/17 z dnia 3 listopada 2017 r.
 10. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/324/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 11. Uchwała Nr XLVIII/325/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.

  Ilość odwiedzin: 71665