Menu Content/Inhalt
Start
18 Kwietnia 2014
Piątek
Imieniny obchodzą:
Apoloniusz,
Bogusław, Bogusława,
Flawiusz, Gościsław
Do końca roku zostało 258 dni.

Gościmy

Program usuwania azbestu w roku 2014
Wpisał: jw   
21.01.2014.
 

OGŁOSZENIE

o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu
i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2014r.

 Urząd Gminy w Medyce informuje, że jest możliwość przystąpienia do Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Medyka, w ramach którego jest szansa uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu przez osoby posiadające wyroby azbestowe.

W związku z tym osoby zainteresowane przestąpieniem do Programu proszone są o wypełnienie deklaracji wraz z załącznikami w terminie - do dnia 30 stycznia 2014r. Deklaracje i wymagane załączniki można otrzymać u Sołtysa miejscowości, w Urzędzie Gminy w Medyce oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl/ug, a następnie wypełnione należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Medyce, Medyka 288, 37-732 Medyka.

Program obejmuje dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu, natomiast koszt zakupu materiałów oraz robocizny wynikających z wymiany pokrycia dachowego na nowe, właściciel budynku pokrywa we własnym zakresie.Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (16) 6715 391.

 

WZÓR DEKLARACJI w formacie WORD
WZÓR DEKLARACJI w formacie Adobe Reader


 

Zmieniony ( 22.01.2014. )
 
Dane teleadresowe
Wpisał: Administrator   
23.03.2007.

Image
Aktualne numery telefonów, adresy, dane kontaktowe

Urzędu Gminy Medyka:

 

URZĄD GMINY MEDYKA 37-732 Medyka
 powiat przemyski , woj. podkarpackie
NIP 795-10-49-848 REGON 000546414
tel. Sekretariat: 16 6715391, fax 16 6715391
adresy internetowe
Urząd Gminy Medyka : http://www.medyka.itl.pl/
Urząd Gminy Medyka BIP: www.medyka.itl.pl/bip
e-mail: medyka@medyka.itl.pl

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY MEDYKA:

od poniedziałku do piątku: 7:00 - 15:00 SEKRETARIAT, SEKRETARZ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

16 6715391

 REFERAT ROLNICTWA, POLITYKI POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ-

 BUDOWNICTWO

16 6715391
 KADRY16 6715392
 URZĄD STANU CYWILNEGO, BIURO RADY GMINY,
 EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, SPRAWY OBRONNE,
 OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,
 PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
16 6715378
 GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH16 6715373
 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ16 6715375
 SKARBNIK, KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI16 6715376
 HALA SPORTOWA W MEDYCE

16 6715377

 


Wewnętrzne numery centrali telefonicznej Urzędu Gminy w Medyce: 16 6715391
16 6715392, 16 6715376, 16 6715378
    

 SEKRETARIAT

 20

 PODATKI

 21

 STANOWISKO DS. GOSPODARKI ODPADAMI
 24

 REFERAT ROLNICTWA, POLITYKI POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ -  BUDOWNICTWO

 22

 URZĄD STANU CYWILNEGO

 23

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(od 1.01.2012r, z uwagi na zmianę siedziby - czynny jest wyłącznie numer zewnętrzny 016-6715375)

 brak

 KADRY

 25

 WÓJT GMINY MEDYKA

 26

 SEKRETARZ GMINY MEDYKA

 27

 REFERAT ROLNICTWA, POLITYKI POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 28

 SKARBNIK GMINY MEDYKA

 29

 KASA 17
 KSIĘGOWOŚĆ 19

 KSIĘGOWOŚĆ

 30

 KSIĘGOWOŚĆ

 31

 PEŁNOMOCNIK ds/ PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

 32

 EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, SPRAWY OBRONNE,
OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 33

 INFORMATYK 34

 GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

 35

 GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM, GEODEZJA
 49

 

 

Zmieniony ( 30.03.2014. )
Czytaj całość…