Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Medyka

stan na dzień 1 października 2007 roku:

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY „ BIZON ”  M E D Y K A

LUDOWY KLUB SPORTOWY „ ORZEŁ ” T O R K I

LUDOWY KLUB SPORTOWY „ FORT ” J A K S M A N I C E

LUDOWY KLUB SPORTOWY „ FENIX ”  L E S Z N O

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „ SAN ” Hurko – Hureczko w Hureczku z/s w Szkole

KLUB SPORTOWY „ KOLEJARZ ”  H U R K O

Ochotnicza Straż Pożarna Hureczko

Ochotnicza Straż Pożarna Hurko

Ochotnicza Straż Pożarna Leszno

Ochotnicza Straż Pożarna Medyka

Ochotnicza Straż Pożarna Torki

Stowarzyszenie INTEGRACJA - SIEDLISKA ”

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki NIE TYLKO DLA SIEBIE ”

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej

 

 

 

 

 

Nazwa

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY „ BIZON ”

M E D Y K A

 

Status prawny

 

Stowarzyszenie

Główny zakres działania ngo

„BRANŻA’

 

Kultura fizyczna

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

 

37-732 Medyka 477

 

 

 

Telefon/Faxs

 

(016) 670 65 10

 

WWW

 

-

 

E-mail

 

-

 

Rok rejestracji

 

2003

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Jerzy Pilecki - Prezes

Pan Ryszard Harapiński - V-ce Prezes

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,

2.     Współudział w wychowaniu swych członków i zawodników Klubu,

3.     Czynny udział w życiu kulturalnym,gospodarczym i społeczno – politycznym.

 

Główne formy działalności organizacji

 

Realizacja Zadania Publicznego w zakresie – „ Krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – rozpowszechnienie piłki nożnej jako zespołowej dyscypliny sportowej w miejscowości Medyka.”

 


 

 

Nazwa

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY „ ORZEŁ ” T O R K I

 

Status prawny

 

Stowarzyszenie

Główny zakres działania ngo

„BRANŻA’

 

Kultura fizyczna

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

T o r k i – Świetlica

 

Torki 26

37-732 Medyka

 

Telefon/Faxs

 

-

 

WWW

 

-

 

E-mail

 

-

 

Rok rejestracji

 

2003

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Antoni Szczepanik - Prezes

Pan Marek Chudzio - Skarbnik

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Planowanie i organizacja życia sportowego członków, działaczy w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków Klubu,

 

2.     Angażowanie wszystkich w/w do różnorodnych form aktywności ruchowej,gier i zabaw,dostosowanych do stopnia sprawności i zainteresowań sportowych ,

 

3.     Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

 

4.     Rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej,

 

5.     Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

 

6.     Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowosci poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

7.     Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.

 

Główne formy działalności organizacji

 

Realizacja Zadania Publicznego w zakresie – „ Krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – rozpowszechnienie piłki nożnej jako zespołowej dyscypliny sportowej w miejscowości Torki ”

 


 

 

Nazwa

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY „ FORT ” J A K S M A N I C E

 

Status prawny

 

Stowarzyszenie

Główny zakres działania ngo

„BRANŻA’

 

Kultura fizyczna

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

J a k s m a n i c e

Jaksmanice 134b

37-705 Przemyśl

 

 

 

Telefon/Faxs

 

-

 

WWW

 

-

 

E-mail

 

-

 

Rok rejestracji

 

2003

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

Pan Janusz Koralewicz - Prezes

Pan Adam Wilk - V-ce Prezes

Pan Kazimierz Kubas - V-ce Prezes

Pan Adam Domaradzki - Sekretarz

Pan Adam Młynarski - Skarbnik

 

Cele statutowe organizacji

 

1. Planowanie i organizacja życia sportowego członków, działaczy w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków klubu.

2. Angażowanie wszystkich w/w do różnorodnych form aktywności ruchowej.

3. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Rozwój i popularyzacja sportu, piłki nożnej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

7. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.

 

Główne formy działalności organizacji

 

Realizacja zadań statutowych we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 


 

 

Nazwa

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY „ FENIX ”

L E S Z N O

 

Status prawny

 

Stowarzyszenie

Główny zakres działania ngo

„BRANŻA’

 

Kultura fizyczna

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

L e s z n o

Leszno 107

37-723 Stubno

 

Telefon/Faxs

 

-

 

WWW

 

-

 

E-mail

 

-

 

Rok rejestracji

 

2002

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Mariusz Grodecki - V-ce Prezes

Pan Antoni Wawrzaszak - Sekretarz

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków,

 

2.     Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

 

3.     Rozwój różnych duscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego,

 

4.     Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią,

 

5.     Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi,

6.     Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

 

Główne formy działalności organizacji

 

Realizacja Zadania Publicznego w zakresie – „ Krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – rozpowszechnienie piłki nożnej jako zespołowej dyscypliny sportowej w miejscowości Leszno ”

 


 

 

Nazwa

 

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „ SAN ” Hurko – Hureczko w Hureczku z/s w Szkole

 

Status prawny

 

Stowarzyszenie

Główny zakres działania ngo

„BRANŻA’

 

Kultura fizyczna

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Hureczku

 

Szkoła Podstawowa w Hureczku , 37-705 Przemyśl

 

Telefon/Faxs

 

(0-16) 678 09 24

 

WWW

 

-

 

E-mail

 

-

 

Rok rejestracji

 

2002

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Józef Paszkiewicz – Prezes

Pan Sylwester Szczepaniec - Sekretarz

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o mozliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialna sympatyków klubu ,

2.     Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.,

3.     Uczestniczenie w imprezach sportowych organizacyjnych na obszarze działania samorządu terytorialnego poza nimi ,

4.     Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5.     organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych ,

6.     organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego ,

7.     kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

Główne formy działalności organizacji

 

Realizacja Zadania Publicznego w zakresie – „ Krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – rozpowszechnienie piłki nożnej jako zespołowej dyscypliny sportowej w miejscowości Hurko
i Hureczko ”

 


 

 

Nazwa

 

KLUB SPORTOWY „ KOLEJARZ ”

H U R K O

 

Status prawny

 

Stowarzyszenie

Główny zakres działania ngo

„BRANŻA’

 

Krzewienie kultury fizycznej

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

H u r k o

 

37-705 Przemyśl

 

 

 

Telefon/Faxs

 

-

 

WWW

 

-

 

E-mail

 

-

 

Rok rejestracji

 

2007

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Jan Brzeżawski - Prezes

Pan Bronisław Beńko - V-ce Prezes

Pani Małgorzata Brzeżawska - Sekretarz

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi
i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków uprawiania sportu,

2.     Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach rangi krajowej i międzynarodowej,

3.     Organizowanie zawodów,imprez sportowo-kulturalnych
i rekreacyjnych,

4.     Prowadzenie działalności szkoleniowej,

5.     Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

 

 

Główne formy działalności organizacji

 

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kultur fizyczna i sport.

 


 

 

Nazwa

 

Ochotnicza Straż Pożarna Hureczko

 

Status prawny

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główny zakres działania ngo

BRANŻA’

 

Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

OSP Hureczko

 

37-705 Przemyśl

Hureczko 7

Telefon/Faxs

-

WWW

-

E-mail

-

Rok rejestracji

1990

 

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Henryk Mazurek - Prezes

Pan Jan Walczyszewski - Naczelnik

Pan Zbigniew Marciniak - Skarbnik

 

 

 

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganiu pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

 

2.     Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

 

3.     Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

4.     Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.

 

5.     Uczestniczenie i reprezentowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w organach samorządowych i przedstawicielskich.

 

6.     Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciw pożarowej oraz niniejszego statutu.

 

 

 

 

Główne formy działalności organizacji

 

Ochrona życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową, lub innym miejscem zagrożeń.

Prowadzenie działań ratowniczych.

 


 

 

Nazwa

 

Ochotnicza Straż Pożarna Hurko

 

Status prawny

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główny zakres działania ngo

BRANŻA’

 

Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

OSP Hurko

 

37-705 Przemyśl

Hurko 76

Telefon/Faxs

-

WWW

-

E-mail

-

Rok rejestracji

1990

 

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Mieczysław Kalinowski - Prezes

Pan Zbigniew Kozak - Naczelnik

Pan Łukasz Matwijczak - Skarbnik

 

 

 

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganiu pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

 

2.     Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

 

3.     Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

4.     Rozwijanie nwśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oswiatowej i rozrywkowej.

 

5.     Uczestniczenie i reprezentowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w organach samorządowych i przedstawicielskich.

 

6.     Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciw pożarowej oraz niniejszego statutu.

 

 

 

 

Główne formy działalności organizacji

 

Ochrona życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową, lub innym miejscem zagrożeń.

Prowadzenie działań ratowniczych.

 


 

 

Nazwa

 

Ochotnicza Straż Pożarna Leszno

 

Status prawny

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główny zakres działania ngo

BRANŻA’

 

Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

OSP Leszno

 

37-723 Stubno

Leszno 140

Telefon/Faxs

-

WWW

-

E-mail

-

Rok rejestracji

1960

 

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Robert Mykityszyn Prezes

Pan Dariusz Bazylewicz Naczelnik

Pan Stanisław Kuszaj Skarbnik

 

 

 

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganiu pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

 

2.     Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

 

3.     Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

4.     Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.

 

5.     Uczestniczenie i reprezentowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w organach samorządowych i przedstawicielskich.

 

6.     Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciw pożarowej oraz niniejszego statutu.

 

 

 

 

Główne formy działalności organizacji

 

Ochrona życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową, lub innym miejscem zagrożeń.

Prowadzenie działań ratowniczych.

 


 

 

Nazwa

 

Ochotnicza Straż Pożarna Medyka

 

Status prawny

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główny zakres działania ngo

BRANŻA’

 

Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

OSP Medyka

 

37-732 Medyka 366

Telefon/Faxs

-

WWW

-

E-mail

-

Rok rejestracji

1948

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Andrzej Magdziak - Prezes

Pan Marek Ostrowski - Naczelnik

Pan Edward Pikłowski - Skarbnik

 

 

 

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Prowadzenie działań w celu zapobieganiu pożarom, współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2.     Informowanie ludzi o istniejących zagrożeniach pożarowych, oraz sposobach ochrony przed nimi.

3.     Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciw pożarowej.

 

 

 

Główne formy działalności organizacji

 

 

Ochrona życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową, lub innym miejscem zagrożeń.

Prowadzenie działań ratowniczych.

 


 

 

Nazwa

 

Ochotnicza Straż Pożarna Torki

 

Status prawny

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główny zakres działania ngo

BRANŻA’

 

Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

OSP Torki

 

37-732 Medyka

Torki 51A

Telefon/Faxs

-

WWW

-

E-mail

-

Rok rejestracji

1948

 

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Stanisław Świerzyński - Prezes

Pan Zbigniew Mykityszyn - Naczelnik

Pan Piotr Mryc - Skarbnik

 

 

 

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganiu pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

 

2.     Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk zdarzeń.

 

3.     Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

4.     Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej
i rozrywkowej.

 

5.     Uczestniczenie i reprezentowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w organach samorządowych i przedstawicielskich.

 

6.     Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciw pożarowej oraz niniejszego statutu.

 

 

 

 

Główne formy działalności organizacji

 

Ochrona życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową, lub innym miejscem zagrożeń.

Prowadzenie działań ratowniczych.

 


 

 

Nazwa

 

Stowarzyszenie

INTEGRACJA - SIEDLISKA ”

 

Status prawny

 

Stowarzyszenie społeczne

Główny zakres działania ngo

„BRANŻA’

 

Kultura fizyczna, sport, kultura i sztuka , przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc niepełnosprawnym,

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

 

S i e d l i s k a 114

37-705 Przemyśl

 

 

 

Telefon/Faxs

 

(0-16) 6780679

 

WWW

 

-

 

E-mail

 

-

 

Rok rejestracji

 

2004

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pan Kazimierz Tomoński - Przewodniczący Zarządu

Pan Witold Grzegorzak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Pani Ewelina Delikat-Kaczor-Sekretarz

Pan Roman Kuropaś - Skarbnik

 

Cele statutowe organizacji

 

1.     Upowszechnienie i organizowanie kultury fizycznej i sportu wszystkich mieszkańców w oparciu o udział własny oraz pomoc organizacyjną i materialną jednostki samorządu terytorialnego,

2.     Realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla młodzieży,

3.     Przeciwdziałanie patologi społecznej, narkomani i alkoholizmowi,

4.     Pomoc niepełnosprawnym,

5.     Działanie na rzecz rozwoju wsi, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji

 

Główne formy działalności organizacji

 

Inicjowanie działań w zakresie :

zwalczania patologii społecznej , pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i socjalnych , kultury, oświaty, kultury fizycznej i sportu, turystyki,

Nie prowadzi działalności gospodarczej.

 


 

 

Nazwa

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki

NIE TYLKO DLA SIEBIE ”

 

Status prawny

 

Stowarzyszenie

Główny zakres działania ngo

„BRANŻA’

 

Gospodarcza , Kulturalna , Oświatowa

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

 

T o r ki 6A

37-732 Medyka

 

 

 

Telefon/Faxs

 

-

 

WWW

 

-

 

E-mail

 

-

 

Rok rejestracji

 

2003

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

 

Pani Elżbieta Świrzyńska - Prezes

Pani Edyta Grządziel - Sekretarz

Pani Wiesława Bereza - Skarbnik

 

Cele statutowe organizacji

1.     Działania na rzecz wspólnoty samorządowej miejscowości Torki oraz innych miejscowości gminy Medyka i okolic,

2.     Podejmowanie i inspirowanie działań pobudzających i wspierających działalność gospodarczą ,kulturalną i oświatową,

3.     Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

4.     Inicjowanie współpracy między różnymi środowiskami,

5.     Upowszechnienie wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym mieszkańców wsi,

6.     Podwyższanie poziomu wiedzy i edukacji,

7.     Podejmowanie inicjatyw zmierzających do powstania nowych miejsc pracy.

 

 

 

Główne formy działalności organizacji

 

 

Inicjowanie działań gospodarczych, kulturalnych, oświatowych

 

 

 

Nazwa

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej

 

Status prawny

 

Stowarzyszenie

Główny zakres działania ngo

„BRANŻA’

 

Gospodarcza , Kulturalna , Oświatowa

 

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

 

 

Medyka 479 A

 

37-732 Medyka

 

 

 

Telefon/Faxs

 

-

 

WWW

 

-

 

E-mail

 

-

 

Rok rejestracji

 

2007

Osoby zarządzające organizacją /osoba do kontaktu

                              Pan Mariusz, Józef Gumienny        -   Prezes

                              Pan Wiesław Mazurek      -         Wiceprezes

                              Pani Helena Szkółka            -           Skarbnik

                              Pan Zbigniew , Arkadiusz Korba  - Sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele statutowe organizacji

1.     Wspieranie działalności kulturalnej na terenie Gminy Medyka w zakresie organizacji bazy
i zaplecza dla kultury masowej, działalności wydawniczej i publicystycznej.

2.  Pomoc w organizacji masowych imprez sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych.

3.  Niesienie  pomocy  dzieciom  i  młodzieży  znajdujących  się  w  ciężkich  warunkach
życiowych.

4.  Wspieranie inicjatyw gospodarczych Wójta Gminy z zakresu kultury, oświaty, ochrony
zdrowia na terenie Medyki i okolic.

5.     Inicjowanie i współudział organizacyjno - pomocowy w zakresie ochrony zabytków w
Medyce oraz współuczestnictwo w podejmowaniu prac konserwatorskich ( stary cmentarz,
kościół rzymsko- katolicki, miejsce pamięci zagłady Żydów medyckich itp.)

6.     Kontynuowanie  pamięci   Rodu  Pawlikowskich  z  Medyki   poprzez inspirowanie  ochrony
drzewostanu parku w Medyce, pozostałej oficyny dawnego zamku oraz wspieranie publikacji
edytorskich o Medyce i rodzinie Pawlikowskich.

7.     Współdziałanie z Arboretum w Bolestraszycach   na rzecz odbudowy dendrologicznej
Parku Medyckiego, jego ochrony i konserwacji.

8.     Promowanie i inicjowanie upowszechnienia ekologii i ochrony przyrody oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Medyka.

9. Inicjowanie i współuczestniczenie w organizacjach życia społeczno - kulturalnego Medyki (szkoła, urząd, organizacje kościelne i samorządowe), niosących pomoc wychowawczą i materialną dzieciom i młodzieży.

10. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej , kulturowej chrześcijańskiej, wartości rodzinnych, religijnych oraz społecznych.

11.  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy Gminy Medyka oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ( współdziałanie z zarządem OSP, Spółdzielnią Mieszkaniową, GS. „SCH”, orkiestrą i innymi organizacjami społecznymi i spółdzielczymi).

12. Współdziałanie z kerownikiem Ośrodka Zdrowia w Medyce w zakresie wyposażenia w aparaturę diagnostyczną potrzebną w lecznictwie podstawowym,
 a także w aparaturę w zakresie profilaktyki leczniczej.

13. Inicjowanie i prowadzenie ośrodków pracy z młodzieżą w okresach wolnych od zajęć szkolnych, organizacja zespołów i świetlic.

14. Współuczestniczenie w organizacji i budowie Ośrodka Kultury w Medyce i jego wyposażeniu technicznym.

15. Opieka nad miejscami pamięci narodowej (pomniki, kapliczki, cmentarze)

16. Upowszechnianie obrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

17. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

18. Organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym, oświatowym i wychowawczym w szczególności
dyskusji, konferencji, pokazów, sympozjów i wykładów. Organizowanie wystaw, koncertów i przedstawień, atakże prowadzenie zespołów teatralnych,
muzycznych i chórów. Angażowanie członków Stowarzyszenia do popularyzacji i uprawiania turystyki.

19. Prowadzenie działalności charytatywnej, organizowanie kwest i zbiórek.

20. Prowadzenie współpracy trans granicznej z organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania w zakresie rozwoju regionalnego i wymiany kulturalnej.

21. Szkolenie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności integracyjnej poprzez aktywną działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

22. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i badawczo-szkoleniowej służącej celom statutowym Stowarzyszenia.

23. Organizowanie i prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.

24. Wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

Główne formy działalności organizacji

 

Inicjowanie działań gospodarczych, kulturalnych, oświatowych