Menu Content/Inhalt
Start

Ogłoszenia

XLI Sesja Rady Gminy Medyka odbędzie się 28.04.2017 godz 8:30 ___________
LGD Roztocze - Nabór Wniosków 20.04 - 19.05.2017, PO Rybactwo i Morze ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
System Informacji Przestrzennej ________________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Zjadliwa grypa ptaków Apel do hodowców drobiu __________
Ptasia grypa HPAI podtyp H5N8 - zalecenia GLW ___________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL ____________
27 Kwietnia 2017
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Andrzej,
Bożebor, Kanizjusz,
Martyn, Piotr,
Teofil, Zyta
Do końca roku zostało 249 dni.

Gościmy