Menu Content/Inhalt
Start

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
22 Stycznia 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Dobromysł,
Gaudencjusz,
Gaudenty, Marta,
Wincenty
Do końca roku zostało 344 dni.

Gościmy

Nowy adres strony internetowej Urzędu Gminy Medyka
Wpisał: Jacek Wlazły   
19.02.2018.

 

Uprzejmie informujemy, że ulega zmianie dotychczasowy

adres strony internetowej Urzędu Gminy Medyka.

Nowy adres:   medyka.itl.pl/ugm 

 


Dotychczasowy serwis medyka.itl.pl/ug

 pozostanie udostępniony dla celów archiwalnych i nie będzie aktualizowany

 

Zmieniony ( 19.02.2018. )
 
UWAGA ROLNICY  WŁAŚCICIELE MAŁYCH GOSPODARSTW
Wpisał: Jacek Wlazły   
15.02.2018.

UWAGA ROLNICY – WŁAŚCICIELE MAŁYCH GOSPODARSTW !!!

 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale informuje rolników, którzy uprawiają grunty rolne o powierzchni do 10 ha o możliwości złożenia w BP ARiMR w Przemyślu ul. Grunwaldzka 58
w terminie 15.02 – 14.03. 2018r.OŚWIADCZENIA potwierdzającego brak zmian w 2018r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017r”.

Złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem Wniosku za 2018r.

Pomocy w wypełnianiu OŚWIADCZEŃ udziela doradca rolniczy    w Urzędzie Gminy w Medyce (II piętro pokój 57) w poniedziałki i środy w godz. 800-1500.  

Koszt wypełnienia OŚWIADCZENIA:  10 zł. 

                   


Zmieniony ( 15.02.2018. )
 
Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku
Wpisał: Jacek Wlazły   
17.01.2018.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3 - 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

 

 

Zmieniony ( 17.01.2018. )