Menu Content/Inhalt
Start arrow PROW 2007-2013

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
12 Grudnia 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Adelajda,
Aleksander, Dagmara,
Paramon, Suliwoj
Do końca roku zostało 20 dni.
Gmina Medyka uczestniczy w PROW 2007-2013 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
27.08.2009.
 UE                    Województwo Podkarpackie              PROW 2007-2013 
 

 

2014:

 

Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Torkach

na terenie gminy Medyka wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

 

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

Zakres prac: Instalacja filtracji ciśnieniowej (napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie). pompy głębinowe.


Wartość całkowita (PLN): 4 981 258,19

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW (PLN): 2 025 185,00

 


 

 


  

2011:

 
WNIOSKI ZŁOŻONE W RAMACH
WDRAŻANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU
POPRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZIEMIA PRZEMYSKA”, działającą na terenie gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica

 
Termin składania wniosków obowiązywał: Od 26 kwietnia 2011 r. do 24 maja 2011 r. Limit dostępnych środków na operacje w ramach naboru na wszystkie gminy
- „Odnowa i rozwój wsi” w 2011 r. wynosi 599 796,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100)
- z zakresu „małych projektów” w 2011 r. wynosi 400 590,39 zł (słownie: czterysta tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 39/100).

 

WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ GMINĘ MEDYKA I GMINNE CENTRUM KULTURALNE W MEDYCE (WSZYSTKIE WNIOSKI W TRAKCIE OCENY)


 

Odnowa i Rozwój Wsi


 

Wyposażenie budynków świetlic wiejskich w Lesznie i Torkach

Termin realizacji

Kwota realizacji

brutto

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie

80%


05. 2012

Leszno

Torki

Leszno

Torki

124.000,00zł

176.732,7zł

15.216,33

143.685,12

12.371,00

Całość 191.949,03 zł

Całość 156.056,12

Zakres prac

Zakup wyposażenia


 

Małe projekty


 

Budowa miejsc wypoczynkowo – biwakowych przy Fortecznej Trasie Rowerowej Twierdzy Przemyśl w Miejscowościach Jaksmanice i Siedliska oraz budowa placu zabaw w miejscowości Jaksmanice.

Termin realizacji

Kwota realizacji

brutto

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie

70%

05.2012

38.388,30zł

31.210,00zł

21.840,00zł

Zakres prac

 • Montaż ławek parkowych ( 16 z oparciami i 10 bez oparć) oraz koszy naśmieci (5 szt.)

 • Zestaw zabawowy wyposażony w dwie zjeżdżalnie. Wymiary zestawu 5,90m x 5,90m wysokość 3,30m.

 • Piaskownica sześciokątna wykonana z półokrąglaków , wymiary 3,00m x 2,60m,

 • Huśtawka wagowa wykonana z drewna wymiary 3,0m x 0,4m, wysokość 0,5m

 • Huśtawka podwójna, wykonana z drewna, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 3,60m x 2,10m wysokość 2,30m

 • Karuzela tarczowa z ławeczkami ( materiał stal) wymiary urządzenia Ø 1,5m, wysokość urządzenia 0,65m

 • Regulamin placu zabaw format (A3)


 

Budowa placu zabaw w miejscowości Hureczko

Termin realizacji

Kwota realizacji

brutto

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie

70%

05. 2012

29.101,80zł

23.660,00zł

16.560,00zł

Zakres prac


 • Zestaw zabawowy wyposażony w dwie zjeżdżalnie. Wymiary zestawu 5,90m x 5,90m wysokość 3,30m.

 • Piaskownica sześciokątna wykonana z półokrąglaków , wymiary 3,00m x 2,60m,

 • Huśtawka wagowa wykonana z drewna wymiary 3,0m x 0,4m, wysokość 0,5m

 • Huśtawka podwójna, wykonana z drewna, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 3,60m x 2,10m wysokość 2,30m

 • Karuzela tarczowa z ławeczkami ( materiał stal) wymiary urządzenia Ø 1,5m, wysokość urządzenia 0,65m

 • Karuzela krzyżowa ( materiał stal) Wymiary urządzenia Ø 1,8m, wysokość urządzenia 0,80m

 • Regulamin placu zabaw format (A3)

 • Montaż ławek parkowych 2 szt.

 • kosze na śmieci (1 szt.)

 • ławka biesiadna 1 szt 

Budowa placu zabaw w miejscowości Hurko

Termin realizacji

Kwota realizacji

brutto

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie

70%

05. 2012

29.101,80zł

23.660,00zł

16.560,00zł

Zakres prac


 • Zestaw zabawowy wyposażony w dwie zjeżdżalnie. Wymiary zestawu 5,90m x 5,90m wysokość 3,30m.

 • Piaskownica sześciokątna wykonana z półokrąglaków , wymiary 3,00m x 2,60m,

 • Huśtawka wagowa wykonana z drewna wymiary 3,0m x 0,4m, wysokość 0,5m

 • Huśtawka podwójna, wykonana z drewna, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 3,60m x 2,10m wysokość 2,30m

 • Karuzela tarczowa z ławeczkami ( materiał stal) wymiary urządzenia Ø 1,5m, wysokość urządzenia 0,65m

 • Karuzela krzyżowa ( materiał stal) Wymiary urządzenia Ø 1,8m, wysokość urządzenia 0,80m

 • Regulamin placu zabaw format (A3)

 • Montaż ławek parkowych 2 szt.

 • kosze na śmieci (1 szt.)

 • ławka biesiadna 1 szt 

Budowa placu zabaw w miejscowości Medyka (działka 260/260)

Termin realizacji

Kwota realizacji

brutto

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie

70%

05. 2012

29.101,80zł

23.660,00zł

16.560,00zł

Zakres prac


 • Zestaw zabawowy wyposażony w dwie zjeżdżalnie. Wymiary zestawu 5,90m x 5,90m wysokość 3,30m.

 • Piaskownica sześciokątna wykonana z półokrąglaków , wymiary 3,00m x 2,60m,

 • Huśtawka wagowa wykonana z drewna wymiary 3,0m x 0,4m, wysokość 0,5m

 • Huśtawka podwójna, wykonana z drewna, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 3,60m x 2,10m wysokość 2,30m

 • Karuzela tarczowa z ławeczkami ( materiał stal) wymiary urządzenia Ø 1,5m, wysokość urządzenia 0,65m

 • Karuzela krzyżowa ( materiał stal) Wymiary urządzenia Ø 1,8m, wysokość urządzenia 0,80m

 • Regulamin placu zabaw format (A3)

 • Montaż ławek parkowych 2 szt.

 • kosze na śmieci (1 szt.)

 • ławka biesiadna 1 szt 

Budowa placu zabaw w miejscowości Medyka na działce nr 771/1

Termin realizacji

Kwota realizacji

brutto

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie

70%

05. 2012

29.101,80zł

23.660,00zł

16.560,00zł

Zakres prac

 • Zestaw zabawowy wyposażony w dwie zjeżdżalnie. Wymiary zestawu 5,90m x 5,90m wysokość 3,30m.

 • Piaskownica sześciokątna wykonana z półokrąglaków , wymiary 3,00m x 2,60m,

 • Huśtawka wagowa wykonana z drewna wymiary 3,0m x 0,4m, wysokość 0,5m

 • Huśtawka podwójna, wykonana z drewna, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 3,60m x 2,10m wysokość 2,30m

 • Karuzela tarczowa z ławeczkami ( materiał stal) wymiary urządzenia Ø 1,5m, wysokość urządzenia 0,65m

 • Karuzela krzyżowa ( materiał stal) Wymiary urządzenia Ø 1,8m, wysokość urządzenia 0,80m

 • Regulamin placu zabaw format (A3)

 • Montaż ławek parkowych 2 szt.

 • kosze na śmieci (1 szt.)

 • ławka biesiadna 1 szt 
 

Budowa placu zabaw w miejscowości Torki

Termin realizacji

Kwota realizacji

brutto

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie

70%

05. 2012

17.306,01zł

14.070,00zł

9.800,00zł

Zakres prac

 • Zestaw zabawowy wyposażony w dwie zjeżdżalnie. Wymiary zestawu 5,90m x 5,90m wysokość 3,30m.

 • Piaskownica sześciokątna wykonana z półokrąglaków , wymiary 3,00m x 2,60m,

 • Huśtawka wagowa wykonana z drewna wymiary 3,0m x 0,4m, wysokość 0,5m

 • Regulamin placu zabaw format (A3)

 • Montaż ławek parkowych 2 szt.

 • kosze na śmieci (1 szt.)

 • ławka biesiadna 1 szt 

 

Małe projekty – wniosek złożony przez Gminne Centrum Kulturalne

Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Medyce

Termin realizacji

Kwota realizacji

brutto

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie

70%

05. 2012

21.932,00 zł

17.830,89zł

12.450,00zł

zakup

 1. SAKSOFON TENOROWY AMATI ATS 63 szt.1

 2. SAKSHORN TENOROWY Cerveny CTH 421 szt. 1

 3. SAKSHORN Barytonowy Cerveny CEP 431 szt.1

 4. TRĄBKA BACH TR-305 Bb szt.1

 5. Puzon basowy JUPITER JSL 636 L szt.1

 6. Talerze marszowe PST 5 BAND 18" PAISTE 1 para

 7. Bęben marszowy basowy 26'' x 12'' pałki+szelki CHESTER szt.1

 8. Nosidło do bębna szt.1 
Kwota brutto WSZYSTKICH
PLANOWANYCH projektów: 385.982,54 zł
Dofinansowanie: 234.330,00 zł
Wkład własny: 151.652,50 zł
  

  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
PROJEKTY ZREALIZOWANE
LUB W TRAKCIE REALIZACJI  

5.05.2011

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 12 kwietnia 2011 r. Uchwałą Nr 38/724/11 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Tytuł projektu „Przebudowa stadionu – boiska sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Medyce”

Koszt całkowity projektu
(łącznie z nadzorem inwestorskim) – 869008,71zł

Koszty kwalifikowane – 712302,22zł

Przewidywalne dofinansowanie – 350400,00zł
 

2010.11.04


 

Podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł projektu - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Torkach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Koszt całkowity projektu- 138 966,45 zł

Przewidywalne dofinansowanie – 85430,00 zł  

   

2010.06.28


Podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł projektu - „Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w Hurku wraz
z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Koszt całkowity projektu- 228782,29

Koszty kwalifikowane – 179288,51 zł

Dofinansowanie – 134466,00 zł


 10.12.2009r

Podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla  gospodarki ludności wiejskiej", objętego PROW na lata 2007-2013 .

Tytuł operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliska na terenie gminy Medyka".

Koszt całkowity projektu
po przetargu wynosi 1.402.157,67 zł
(łącznie z nadzorem inwestorskim)

Koszty kwalifikowane 1.067.791,90 zł.
Szacowana wartość dofinansowania 510.436,00  zł.


  

27.08.2009r

W dniu 11.08.2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 211/4009/09 zatwierdził listę operacji w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


BENEFICJENCI - wszystkie operacje zatwierdzone do dofinansowania


Przedmiotowa lista została sporządzona na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.). Wysokość środków w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Podkarpackiem wynosi 66 104 179,07 zł. W programie uczestniczy GMINA MEDYKA.

  

OPERACJE dotyczące Gminy Medyka, wybrane przez
Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 11.08.2009 r.  uchwałą nr 211/4009/09  do dofinansowania:

 

Gmina Medyka

Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Medyka

Gminny Ośrodek Kultury w Medyce

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lesznie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Torkach

Wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Torkach

Zmieniony ( 11.03.2015. )
 
następny artykuł »