Menu Content/Inhalt
Start arrow Władze Gminy arrow Rada Gminy 2010-2014

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
16 Listopada 2018
Piątek
Imieniny obchodzą:
Aureliusz, Dionizy,
Edmund, Gertruda,
Leon, Maria, Marek,
Niedamir, Otomar,
Paweł, Piotr
Do końca roku zostało 46 dni.
Rada Gminy 2010-2014 PDF Drukuj Email
Wpisał: Jacek Wlazły   
07.12.2010.

  

Rada Gminy Medyka - Radni VI Kadencji  

SKŁAD RADY GMINY MEDYKA VI KADENCJI:

Przewodniczący Rady Gminy Medyka
GERARD SZCZYGIEŁ
Wice-przewodniczący Rady Gminy Medyka
ROBERT JAN ŚMIGIELSKI
Wice-przewodniczący Rady Gminy Medyka
JAN RYSZARD WALCZYSZEWSKI
Radny
DARIUSZ DACYK
Radny
STANISŁAW DRYMAJŁO
Radny
STANISŁAW KĘDZIERSKI
Radny
ŁUKASZ KĘDZIOR
Radny
KAZIMIERZ KUBAS
Radny
ZYGMUNT ŁACH
Radny
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ MIKITKA
Radny
ŁUKASZ OLECH
Radny
ZBIGNIEW OPALUCH
Radny
DARIUSZ SZYMCZYSZYN
Radna
ELŻBIETA ŚWIRZYŃSKA
Radny
WITOLD WĘGRZYNKOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji
STANISŁAW DRYMAJŁO
Członek
DARIUSZ DACYK
Członek
WITOLD WĘGRZYN


KOMISJA PLANOWANIA, BUDŻETU i FINANSÓW

Przewodniczący Komisji 
ELŻBIETA ŚWIRZYŃSKA
KAZIMIERZ KUBAS
ZYGMUNT ŁACH
ZBIGNIEW OPALUCH
GERARD SZCZYGIEŁ
STANISŁAW DRYMAJŁO
JAN RYSZARD WALCZYSZEWSKI

 


KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY SRODOWISKA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Przewodniczący Komisji
ZBIGNIEW OPALUCH
ŁUKASZ KĘDZIOR
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ MIKITKA
DARIUSZ DACYK
ROBERT JAN ŚMIGIELSKI
JAN RYSZARD WALCZYSZEWSKIKOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA
I SPRAW SOCJALNYCH

Przewodniczący Komisji
ZYGMUNT ŁACH
STANISŁAW KĘDZIERSKI
ŁUKASZ OLECH
DARIUSZ SZYMCZYSZYN
ELŻBIETA ŚWIRZYŃSKA


Zmieniony ( 21.02.2017. )