Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje/Konkursy arrow Informacje arrow Nowy system odbioru odpadów i zagospodarowania odpadów w Gminie Medyka

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
23 Października 2018
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Ignacy, Iga,
Ignacja, Żegota,
Jan, Marlena,
Odilla, Roman,
Seweryn, Teodor,
Włościsław
Do końca roku zostało 70 dni.
Nowy system odbioru odpadów i zagospodarowania odpadów w Gminie Medyka PDF Drukuj Email
Wpisał: Jacek Wlazły   
12.02.2013.

 

Szanowny Mieszkańcu Gminy Medyka

Od 1 lipca 2013r. odpowiedzialność za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów przejmuje Gmina. Mieszkańcy poniosą na rzecz Gminy opłatę za funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą mieli obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Gmina uczyni to za nich. Gmina wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, którzy będą odbierali od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie.

 

Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane) od właścicieli nieruchomości odbierane będą 1 raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych oraz 1 raz na tydzień z budynków wielorodzinnych, a w okresach świątecznych 2 razy w tygodniu. Odpady zbierane w sposób selektywny będą odbierane 1 raz w miesiącu.


UWAGA !!! WORKI I POJEMNIKI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
ZABEZPIECZA WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

Uchwały Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami

Więcej informacji na temat systemu gospodarowania odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka,  pokój 36  (telefon 16 6715391 wew. 24)


Zmieniony ( 27.06.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »