Menu Content/Inhalt
Start arrow POKL - projekty arrow POKL 9.1.2 "Od umiejętności do sukcesu"

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
23 Października 2018
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Ignacy, Iga,
Ignacja, Żegota,
Jan, Marlena,
Odilla, Roman,
Seweryn, Teodor,
Włościsław
Do końca roku zostało 70 dni.
Odbiór odpadów komunalnych PDF Drukuj Email
Wpisał: Jacek Wlazły   
27.06.2013.

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW
W GMINIE MEDYKA

Od 1 lipca 2013r. odpowiedzialność za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów przejęła Gmina. Mieszkańcy poniosą na rzecz Gminy opłatę za funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Poniżej zamieszczono informację o terminach odbioru odpadów komunalnych, surowców wtórnych, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz gabarytów z Gminy Medyka na rok 2013. Worki zapewnia firma wywozowa - nieodpłatnie.

 

 M I E J S C O W O Ś Ć
 T E R M I N Y   O D B I O R U 

Medyka


Uwaga: Odbiór odpadów z terenu Osiedla będzie się odbywał w każdy czwartek

HARMONOGRAM MEDYKA
Hurko, Hureczko, Chałupki Medyckie
HARMONOGRAM HURKO, HURECZKO, CHAŁUPKI MEDYCKIE
 Leszno, Torki
HARMONOGRAM LESZNO, TORKI
 Siedliska, Jaksmanice
HARMONOGRAM SIEDLISKA, JAKSMANICE

 

dodatkowe informacje: UCHWAŁY RADY GMINY MEDYKA
dotyczące nowego systemu zagospodarowania odpadów
oraz ogłoszenie z WYBORU WYKONAWCY WYWOZU ODPADÓW


 Wpłaty zobowiązania za gospodarowanie odpadami komunalnymi   można dokonać
w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu w BS ŻURAWICA FILIA MEDYKA
NR KONTA:   20 9113 0004 2001 0009 0434 0001

RATA ZA KWARTAŁ 3 PŁATNA DO 2013-07-31
RATA ZA KWARTAŁ 4 PŁATNA DO 2013-10-31

KWOTA WPŁATY ZGODNA ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ

 

 

 

Zmieniony ( 17.07.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »