Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje/Konkursy arrow Informacje arrow Usuwanie AZBESTU w 2016 roku

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
20 Października 2018
Sobota
Imieniny obchodzą:
Budzisława, Irena,
Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin,
Witalis
Do końca roku zostało 73 dni.
Usuwanie AZBESTU w 2016 roku PDF Drukuj Email
Wpisał: Jacek Wlazły   
07.01.2016.

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2016r.

WZÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W 2016 ROKU

 

Wójt Gminy Medyka informuje, że jest możliwość przystąpienia do Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Medyka, w ramach którego jest szansa uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu przez osoby posiadające wyroby azbestowe.

 W związku z tym, osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu proszone są o wypełnienie deklaracji w terminie - do dnia 22 stycznia 2016r. Deklaracje można otrzymać u Sołtysa miejscowości, w Urzędzie Gminy w Medyce oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl/ug,  a następnie wypełnione należy złożyć lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Medyce, Medyka 288, 37-732 Medyka.

 Program będzie obejmował dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu, natomiast koszt zakupu materiałów oraz robocizny wynikających z wymiany pokrycia dachowego na nowe, właściciel budynku pokrywa we własnym zakresie.

 

Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (16) 6 715 391.

Zmieniony ( 28.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »