Menu Content/Inhalt

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
19 Października 2018
Piątek
Imieniny obchodzą:
Ferdynand, Fryda,
Pelagia, Pelagiusz,
Piotr, Siemowit,
Skarbimir, Toma,
Ziemowit
Do końca roku zostało 74 dni.
Na własne konto IV edycja PDF Drukuj Email
Wpisał: Jacek Wlazły   
11.04.2016.

  

 

 

 

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego
w Medyce kolejny raz biorą udział w programie

„ Na Własne Konto”.

 

 

        Dwudziestu jeden uczniów Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce wzięło udział w IV edycji programu „Na Własne Konto". Opiekunem grupy była Pani Małgorzata Chura – Kania a koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy w Medyce Pan Ryszard Adamski. Uczniowie Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce po raz trzeci biorą udział w projekcie „Na Własne Konto”. Jest to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową. Najlepsze szkoły i uczniowie otrzymują nagrody. Celem projektu „Na Własne Konto" jest : poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

 

Realizacja zajęć programu

„Na własne konto”
w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

Data

Czas trwania zajęć

Liczba godzin

Realizator

15.02.2016r.

8.00 – 14.00

6


 

Małgorzata Chura - Kania

16.02.2016r.

8.00 – 14.00

6


 

Małgorzata Chura - Kania

17.02.2016r.

8.00 – 14.00

6


 

Małgorzata Chura - Kania

18.02.2016r.

8.00 – 14.00

6


 

Małgorzata Chura - Kania

19.02.2016r.

8.00 – 14.00

6


 

Małgorzata Chura - Kania

 

 

Realizacja zajęć wyjazdowych w trakcie programu

„Na własne konto”
w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

Data


 

Czas trwania zajęć

Miejsce

Realizator

17.02.2016r. 

10.00 – 12.30

Bank Pekao S.A Oddział
w Przemyślu

Małgorzata Chura - Kania

18.02.2016r. 

10.00 – 13.00

Kręgielnia „JAPA”
w Przemyślu

Małgorzata Chura - Kania

 

 

2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 

Zmieniony ( 13.04.2016. )
 
następny artykuł »