Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje arrow Rada Gminy

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
16 Listopada 2018
Piątek
Imieniny obchodzą:
Aureliusz, Dionizy,
Edmund, Gertruda,
Leon, Maria, Marek,
Niedamir, Otomar,
Paweł, Piotr
Do końca roku zostało 46 dni.
Rada Gminy PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
26.03.2007.

Informacje zamieszczone w tym artykule dotyczą

Przewodniczącego Rady Gminy Medyka, Radnych,

przebiegu wyborów samorządowych w roku 2006,

oświadczeń majątkowych radnych.

 


Przewodniczącym
Rady Gminy Medyka
wybrany został
DZIADEK ANDRZEJ

Vice-przewodniczącymi
Rady Gminy Medyka wybrani zostali
BEŃKO BRONISŁAW JANUSZ
PATRZYK ANDRZEJ MARIANRadni RADY GMINY MEDYKA
wybrani w wyborach
z dnia 12 listopada 2006r.   WILK ELŻBIETA
   BEŃKO BRONISŁAW JANUSZ
   CHUDZIO KRZYSZTOF
   DRYMAJŁO STANISŁAW
   DZIADEK ANDRZEJ
   GUMIENNY WOJCIECH
   MAZUREK WIESŁAW
   MIKITKA WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ
   OPALUCH ZBIGNIEW
   PATRZYK ANDRZEJ MARIAN
   POTOCKI CZESŁAW BENEDYKT
   SZCZEPANIK ANTONI
   SZCZYGIEŁ GERARD
   ŚMIGIELSKI ROBERT
   WALCZYSZEWSKI JAN

Wykaz KOMISJI Rady Gminy Medyka

I Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, Gminnych
Jednostek Organizacyjnych i Jednostek Pomocniczych Gminy
pod względem:

 • legalności

 • gospodarności

 • rzetelności

 • celowości

 • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym      

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową
kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa
rozdział V Statutu Gminy

Przewodniczący Komisji: STANISŁAW DRYMAJŁO

SKŁAD:

STANISŁAW DRYMAJŁO

CZESŁAW BENEDYKT POTOCKI

ELŻBIETA WILK


 


 

II Komisja Planowania Budżetu i Finansów

Komisja działa zgodnie z rocznym planem pracy. Komisja wydaje opinie w drodze uchwały w sprawach merytorycznych
należących do jej kompetencji.Komisji przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

Przewodniczący Komisji: Elżbieta Wilk

SKŁAD:

BRONISŁAW JANUSZ BEŃKO

WOJCIECH GUMIENNY

STANISŁAW DRYMAJŁO

WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ MIKITKA

ANTONI SZCZEPANIK

GERARD SZCZYGIEŁ

JAN WALCZYSZEWSKI

ELŻBIETA WILK


III Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa
Publicznego.

Komisja działa zgodnie z rocznym planem pracy.
Komisja wydaje opinie w drodze uchwały w sprawach merytorycznych należących do jej kompetencji.
Komisji przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

Przewodniczący Komisji: ZBIGNIEW OPALUCH

 

SKŁAD:

ANDRZEJ DZIADEK

ZBIGNIEW OPALUCH

WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ MIKITKA

ANDRZEJ MARIAN PATRZYK

ROBERT ŚMIGIELSKI

GERARD SZCZYGIEŁ

IV Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych

Komisja działa zgodnie z rocznym planem pracy. Komisja wydaje opinie w drodze uchwały w sprawach merytorycznych
należących do jej kompetencji. Komisji przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

Przewodniczący Komisji: WIESŁAW MAZUREK

SKŁAD:

KRZYSZTOF CHUDZIO

WOJCIECH GUMIENNY

CZESŁAW BENEDYKT POTOCKI

JAN WALCZYSZEWSKI

WIESŁAW MAZUREK


 


Zmieniony ( 07.12.2010. )