Menu Content/Inhalt
Start arrow Uroczystości/Imprezy arrow Remiza OSP w Medyce

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
22 Października 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Abercjusz, Filip,
Halka, Kordula,
Kordelia,
Przybysława, Sewer
Do końca roku zostało 71 dni.
Remiza OSP w Medyce PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
31.03.2007.

Poświęcenie REMIZY STRAŻACKIEJ OSP w Medyce 2006-10-22


Budowę remizy rozpoczęto w roku 2003, zakończono w 2005r. W 2006r. wykonano ogrodzenie i zagospodarowano plac wokół
budynku. Nowo wybudowany budynek posiada dwa boksy garażowe, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gospodarcze,
socjalne, dużą salę narad i pomieszczenia techniczne. Uroczystości miały miejsce 22 października 2006 roku
i odbyły się wg następującego porządku.
11:00 Msza święta w kościele parafialnym w Medyce
12:10 Przemarsz uczestników uroczystości pod remizę
12:20 Poświęcenie Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyce. Poświęcenia dokonał ks. PRAŁAT PROBOSZCZ Jerzy Rojek

Jednostka wyposażona jest w samochód specjalistyczny Jelcz, lekki samochód Lublin pozyskany w roku 2006 oraz zabytkowy
samochód pożarniczy Star z lat szeććdziesiątych, pompy szlamowe i sprzęt podstawowy (pełne umundurowanie, nowoczesna drabina,
motopompy gaśnicze). Dzięki włączeniu do systemu ogólnokrajowego wspomagana jest finansowo przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych oraz ma możliwość pozyskiwania specjalistycznego sprzętu.
Zmieniony ( 19.11.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »