Menu Content/Inhalt

Ogłoszenia

XXIV Sesja Rady Gminy Medyka 30.05.2016 _________
Akcja szczepienia lisów wolnożyjących _________
System Informacji Przestrzennej ________________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy ____________
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
Informacje dot. zaliczenia powiatu przemyskiego do strefy I B zagroż. ASF _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
USUWANIE AZBESTU _______________
Obowiązek inf. o padnięciu zwierząt gospodarskich ________________
Szkolenia zawodowe _____________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL ____________
26 Maja 2016
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Beda, Filip,
Marianna, Paulina,
Więcemił, Wilhelmina
Do końca roku zostało 220 dni.
Szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
01.04.2007.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą
szkół z terenu GMINY MEDYKA.

Reforma oświaty wprowadziła nowy podział poziomów edukacyjnych: klasy I-VI, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Opracowano sieć szkół, która przewidywała, że na terenie gminy Medyka będzie funkcjonować 5 szkół podstawowych i jedno gimnazjum. Szkoły podstawowe: SP Hureczko, SP Leszno, SP Siedliska, SP Torki, SP Medyka. Gimnazja: Gimnazjum w Medyce.
Do klas I-VI szkół podstawowych oraz do klas I-III gimnazjum  na terenie gminy Medyka, uczęszcza łącznie 588 uczniów (stan na 30 września 2014r); w tym do szkół podstawowych 412 uczniów a do gimnazjum 176 uczniów. Razem w  6 szkołach są  43 oddziały, pracuje w nich 57 nauczycieli w pełnym wymiarze i 30 w niepełnym wymiarze zatrudnienia. Klasy "0" kształcą 91 dzieci w 6 oddziałach zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Samorządowe Przedszkole  w Medyce posiada 52 miejsca dla dzieci w 2 oddziałach, zatrudnia 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze i 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Dane szczegółowe:

SZKOŁY PODSTAWOWE OGÓŁEM:

Klasa 

 Liczba uczniów

 Liczba oddziałów

 I

 81

 6

 II

 69

 6

 III

 62

 5

 IV

 57

 5

 V

 70

 6

 VI

 73

 6

RAZEM

 412

 34

 

GIMNAZJUM:

 KlasaLiczba uczniów liczba oddziałów 
 I 54 3
 II 60 3
 III 62 3
 RAZEM 176 9

 


Gimnazjum w Medyce: http://gmedyka.neostrada.pl
37-732 Medyka 292
tel: 016 6715552
tel: 016 6760810
 DyrektorWacław Broda 
 Liczba uczniów176
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze13
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze6
 Liczba oddziałów9


Szkoła Podstawowa w Medyce: http://republika.pl/and07/index.html
37-732 Medyka 292
tel: 016 6715385

 DyrektorElżbieta Broda
 Liczba uczniów172
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze15
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze5 
 Liczba oddziałów w klasach I-VI
12
 Liczba oddziałów "0"
 2
 Liczba uczniów w oddziałach "0"
 33


 


Szkoła Podstawowa w Torkach: http://sptorki.drl.pl

37-732 Torki 29
tel: 016 6715229
 DyrektorBartłomiej Górka
 Liczba uczniów w klasach I-VI
76
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze7
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze4
 Liczba oddziałów w klasach I-VI
7
 Liczba oddziałów "0"
 1
 Liczba uczniów w oddziałach "0"
 15


Szkoła Podstawowa w Lesznie: http://spleszno.superszkolna.pl/
37-723 Leszno 178
tel: 016 6715394
 DyrektorMałgorzata Twardowska
 Liczba uczniów w klasach I-VI
50
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze6
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze4
 Liczba oddziałów w klasach I-VI
6
 Liczba oddziałów "0"
 1
 Liczba uczniów w oddziałach "0"  11


Szkoła Podstawowa w Hureczku
37-705 Hureczko 100
tel: 016 6780924
 DyrektorMarek Sabramowicz 
 Liczba uczniów w klasach I-VI
51
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze7
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze3
 Liczba oddziałów w klasach I-VI
6
 Liczba oddziałów "0"
 1
 Liczba uczniów w oddziałach "0"
 19


Szkoła Podstawowa w Siedliskach
37-705 Siedliska 104
tel: 016 6780882
 DyrektorPaweł Bartnicki 
 Liczba uczniów w klasach I-VI
63
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze7
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze4
 Liczba oddziałów w klasach I-VI
6
 Liczba oddziałów "0"
 1
 Liczba uczniów w oddziałach "0" 13


 


 Samorządowe Przedszkole
w Medyce

37-732 Medyka
tel: 016 6715546

 DyrektorEwa Gardy
 Liczba miejsc dla dzieci52
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze2
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze4
 Liczba oddziałów
2


Zmieniony ( 10.06.2015. )
 
« poprzedni artykuł