Menu Content/Inhalt

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
12 Grudnia 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Adelajda,
Aleksander, Dagmara,
Paramon, Suliwoj
Do końca roku zostało 20 dni.
Szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
01.04.2007.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą
szkół z terenu GMINY MEDYKA.

Reforma oświaty wprowadziła nowy podział poziomów edukacyjnych: klasy I-VI, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Opracowano sieć szkół, która przewidywała, że na terenie gminy Medyka będzie funkcjonować 5 szkół podstawowych i jedno gimnazjum. Szkoły podstawowe: SP Hureczko, SP Leszno, SP Siedliska, SP Torki, SP Medyka. Gimnazja: Gimnazjum w Medyce.
Do klas I-VI szkół podstawowych oraz do klas I-III gimnazjum  na terenie gminy Medyka, uczęszcza łącznie 557 uczniów (stan na 10 września 2016r); w tym do szkół podstawowych 376 uczniów a do gimnazjum 181 uczniów. Razem w  6 szkołach są 42 oddziały, pracuje w nich 57 nauczycieli w pełnym wymiarze i 27 w niepełnym wymiarze zatrudnienia. Klasy "0" kształcą 61 dzieci w 5 oddziałach zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Samorządowe Przedszkole  w Medyce posiada 50 miejsc dla dzieci, zatrudnia 4 nauczycieli w pełnym wymiarze i 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Dane szczegółowe (stan na 10 września 2016r.):


 


Gimnazjum w Medyce: http://www.gmedyka.cal24.pl/
37-732 Medyka 292
tel: 016 6715552
tel: 016 6760810
 DyrektorWacław Broda 
 Liczba uczniów

181

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze

16

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze

4

 Liczba oddziałów

9Szkoła Podstawowa w Medyce: http://republika.pl/and07/index.html
37-732 Medyka 292
tel: 016 6715385

 DyrektorElżbieta Broda
 Liczba uczniów151
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze14
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze4
 Liczba oddziałów w klasach I-VI
12
 Liczba oddziałów "0"
 1
 Liczba uczniów w oddziałach "0"
 23


 


Szkoła Podstawowa w Torkach: http://sptorki.drl.pl

37-732 Torki 29
tel: 016 6715229
 DyrektorBartłomiej Górka
 Liczba uczniów w klasach I-VI

66

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze

7

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze

7

 Liczba oddziałów w klasach I-VI

7

 Liczba oddziałów "0"

 1

 Liczba uczniów w oddziałach "0"

 11Szkoła Podstawowa w Lesznie: http://spleszno.superszkolna.pl/
37-723 Leszno 178
tel: 016 6715394
 DyrektorMałgorzata Twardowska
 Liczba uczniów w klasach I-VI

40

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze

6

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze

4

 Liczba oddziałów w klasach I-VI

6

 Liczba oddziałów "0"

 1

 Liczba uczniów w oddziałach "0"

8Szkoła Podstawowa w Hureczku
37-705 Hureczko 100
tel: 016 6780924
 DyrektorMarek Sabramowicz 
 Liczba uczniów w klasach I-VI

54

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze

7

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze

4

 Liczba oddziałów w klasach I-VI

6

 Liczba oddziałów "0"

1

 Liczba uczniów w oddziałach "0"

7Szkoła Podstawowa w Siedliskach
37-705 Siedliska 104
tel: 016 6780882
 DyrektorPaweł Bartnicki 
 Liczba uczniów w klasach I-VI

63

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze

7

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze

4

 Liczba oddziałów w klasach I-VI

6

 Liczba oddziałów "0"

1

 Liczba uczniów w oddziałach "0"

 12 


 Samorządowe Przedszkole
w Medyce

37-732 Medyka 479A
tel: 016 6715546

 DyrektorDorota Świerk
 Liczba miejsc dla dzieci50
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze4
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze1
 Liczba oddziałów
2


Zmieniony ( 12.10.2017. )
 
« poprzedni artykuł