Menu Content/Inhalt
Start arrow OSP arrow Informacje dotyczące OSP arrow OSP informacje ogólne

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
21 Października 2018
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Bernard, Celina,
Dobromił, Elżbieta,
Hilary, Klemencja,
Pelagia, Pelagiusz,
Urszula, Wszebora
Do końca roku zostało 72 dni.
OSP informacje ogólne PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
01.04.2007.

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie Gminy Medyka funkcjonuje pięć Ochotniczych Straży Pożarnych: - Medyka - Hureczko - Hurko - Torki - Leszno. Jednostka OSP Medyka w roku 1998 pozyskała samochód , który został przystosowany do potrzeb gaśniczo-ratowniczych. Podjęto starania, aby OSP Medyka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z uwagi na trudności bazowo-lokalowe nie było możliwości uzyskania zgody na ujęcie jej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Samochód i sprzęt strażacki przechowywano w pomieszczeniach i garażu klubu sportowego „Bizon” Medyka, który nie spełniał jednego z warunków (garaż ocieplany). Podjęta decyzja o długo oczekiwanym budynku nowej strażnicy OSP dawała nadzieję na poprawę bazy lokalowej. Budowę strażnicy rozpoczęto w roku 2003 a zakończono w 2005r. W 2006 wykonano ogrodzenie i zagospodarowano plac wokół budynku. Dzięki rozpoczęciu budowy i zagwarantowaniu , że w 2005r. samochód zostanie wprowadzony do nowej strażnicy, jednostka decyzją Nr IX/61 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Teofila Jankowskiego z dnia 23 lutego 2004 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka wyposażona jest w samochód specjalistyczny Jelcz, lekki samochód „Lublin” pozyskany w roku 2006  (zabytkowy samochód pożarniczy „Star” z lat sześćdziesiątych został w styczniu 2008r. przekazany dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), pompy szlamowe i sprzęt podstawowy (pełne umundurowanie, nowoczesna drabina, motopompy gaśnicze). Dzięki włączeniu do systemu ogólnokrajowego wspomagana jest finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz ma możliwość pozyskiwania specjalistycznego sprzętu. Nowo wybudowany budynek posiada dwa boksy garażowe , pomieszczenia magazynowe , pomieszczenia gospodarcze, socjalne, dużą salę narad i pomieszczenia techniczne. Został w pełni wyposażony w sprzęt biurowy (stoliki, krzesła,szafki, biurka, kuchnia elektryczna). Na uznanie zasługuje fakt ,że dzięki nowemu budynkowi jednostka ożywiła swoją działalność . W jej szeregi wstępuje corocznie kilku młodych chłopaków , którzy chętnie włączają się w pracę na rzecz OSP i społeczeństwa. Przy OSP Medyka działa Orkiestra Dęta .

OSP Hureczko Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Hureczka została wybudowana nowa remiza OSP. W budynku mieści się świetlica , boks garażowy , pomieszczenia socjalne(sanitariaty, kuchnia). Większość prac tj. fundamenty, mury, dach, tynki wewnętrzne, zagospodarowanie placu mieszkańcy wykonali strażacy przy udziale mieszkańców. Pozostałe roboty zostałe zapłacone z budżetu gminy. Nowy budynek został wyposażony w nowy sprzęt: stoliki, krzesła, sprzęt kuchenny. Jednostka wyposażony jest w samochód lekki i podstawowy sprzęt gaśniczy.

Pozostałe działające jednostki : Hurko, Torki, Leszno posiadają lekkie samochody typu „Żuk” i systematycznie są doposażane.

Zmieniony ( 10.03.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »