Dofinansowanie z RPO WP 2007-2013 dla inwestycji Gminy
Wpisał: Administrator   
27.12.2008.
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                            Województwo Podkarpackie                             Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE           

 

 

 

Rok zakończenia: 2014
 

 

   Kompleksowa odbudowa zespołu pałacowo-parkowego

  oraz urządzenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej w Medyce

  Całkowita wartość projektu (PLN) 3 358 374,24

  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu

  Rozwoju Regionalnego (PLN)  2 825 149,13   

   

   

     Rok zakończenia: 2014

  Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" PseAP"
  Okres realizacji: 2012 - 2014 Realizacja w ramach III osi priorytetowej
   Społeczeństwo Informacyjne Wartość projektu ogółem: 417 456 zł
  Kwota dofinansowania - 85% kosztów kwalifikowanych: 350 387 zł
  Wkład własny 15% kosztów kwalifikowanych: 61 834 zł
  Koszty niekwalifikowane: 5 235 zł

  Zakres projektu: serwer, 21 komputerów stacjonarnych, 3 notebooki, siec LAN kat. 6 wraz z urządzeniami aktywnymi, infomat wewnętrzny, oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), 3 zestawy do podpisu cyfrowego, urządzenie wielofunkcyjne, system zarządzania e-usługami na platformie www.pseap.pl


  Projekty zakończone przed rokiem 2014 

  Wnioski Gminy Medyka zatwierdzone do dofinansowania
  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

  1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka" Całkowita wartość projektu  5'268'606,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.688.024,19 zł. 
  2. "Przebudowa dróg gminnych przy przejściach granicznych w Medyce". Całkowita wartość projektu 1'637'805,07 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1'146'463,55 zł. 

   (Dane zgodne z podpisanymi umowami o dofinansowanie)
 • W dniu 17 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 22 projekty złożone w terminie od dnia 31.03.2008 r. do dnia 30.05.2008 r, w ramach Osi priorytetowej IV   Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska, Schemat A – Infrastruktura oczyszczania ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Jednym z wniosków zatwierdzonych do dofinansowania jest inwestycja Gminy Medyka pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka"
 • W dniu 30 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 83 projekty złożone w terminie od dnia 31.03.2008 r. do dnia 29.05.2008 r. w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe oraz schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  Gmina Medyka złożyła wniosek pn. " Przebudowa dróg gminnych przy przejściach granicznych w Medyce".
RPO 2007-2013

Działanie 4.1 Kanalizacja
Działanie 2.1 Drogi gminne
Działanie 2.1 Drogi gminne
Współfinasowany remont drogi 1818R
Współfinansowany remont drogi 1818R
Zmieniony ( 19.11.2015. )