Podziękowanie za pracę odchodzącym na emeryturę Dyrektorom Szkół
Wpisał: Administrator   
13.06.2011.

 

  W dniu 10/06/2011, podczas VII Sesji Rady Gminy Medyka - ostatniej
przed zakończeniem roku szkolnego 2010/2011-  miała miejsce miła uroczystość oficjalnego pożegnania odchodzących na emeryturę Dyrektorów Szkół
Podstawowych z Gminy Medyka:

  • Pani Marii Wojtyny - Szkoła Podstawowa w Hureczku
   /39 lat pracy, od 20 lat na stanowisku Dyrektora w Hureczku/
  • Pani Włodzimiery Klepackiej  - Szkoła Podstawowa w Torkach
   /45 lat pracy w SP w Torkach/
  • Pana Adama Popika - Szkoła Podstawowa w Medyce
   /36 lat pracy, w tym 30 pracy pedagogicznej/  
  • Pana Jana Kaczanowskiego - Szkoła Podstawowa w Siedliskach
   /44 lata pracy, od 17 lat  w Siedliskach/ 

 10/06/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Medyka Pan Gerard Szczygieł wraz Wójtem Gminy 
Panem Markiem Iwasieczko oraz Starostą Powiatu Przemyskiego Panem Janem Pączkiem,
oficjalnie podziękowali odchodzącym Dyrektorom za długoletnią wzorową pracę w placówkach
oświatowych Gminy Medyka. 

 10/06/2011


 10/06/2011


 10/06/2011


 10/06/2011


 10/06/2011


 10/06/2011


 10/06/2011


 10/06/2011


 10/06/2011


 10/06/2011


 10/06/2011


 10/06/2011


Zmieniony ( 23.06.2014. )