Nowy system odbioru odpadów i zagospodarowania odpadów w Gminie Medyka
Wpisał: Jacek Wlazły   
12.02.2013.

 

Szanowny Mieszkańcu Gminy Medyka

Od 1 lipca 2013r. odpowiedzialność za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów przejmuje Gmina. Mieszkańcy poniosą na rzecz Gminy opłatę za funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą mieli obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Gmina uczyni to za nich. Gmina wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, którzy będą odbierali od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie.

 

Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane) od właścicieli nieruchomości odbierane będą 1 raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych oraz 1 raz na tydzień z budynków wielorodzinnych, a w okresach świątecznych 2 razy w tygodniu. Odpady zbierane w sposób selektywny będą odbierane 1 raz w miesiącu.


UWAGA !!! WORKI I POJEMNIKI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
ZABEZPIECZA WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

Uchwały Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami

Więcej informacji na temat systemu gospodarowania odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka,  pokój 36  (telefon 16 6715391 wew. 24)


Zmieniony ( 27.06.2013. )