POKL w Gminie Medyka (projekty edukacyjne)
Wpisał: Jacek Wlazły   
24.02.2013.

                                            
 


Projekty realizowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

w placówkach oświatowych Gminy Medyka

 

Nazwa Projektu

 

 Miejsce realizacji
Okres realizacji

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III
szkół podstawowych w Gminie Medyka”

 Wszystkie szkoły podstawowe

w Gminie Medyka

 1.02.2012-31.05.2013
 „ Większe umiejętności – lepsza przyszłość” SP Siedliska
 1.02.2013-31.01.2015
  „ Od umiejętności do sukcesu” Gimnazjum w Medyce
 1.02.2013-30.06.2014
 „E – dziennik – krok w innowacyjność” Szkoła Podstawowa
w Siedliskach

 1.02.2014-30.06.2014

 

1. Informacje dotyczące projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych ..."

2. Informacje dotyczące projektu "Większe umiejętności - lepsza przyszłość"

3. Informacje dotyczące projektu "Od umiejętności do sukcesu"

4. Informacje dotyczące projektu „E – dziennik – krok w innowacyjność”Zmieniony ( 08.05.2014. )