POKL Indywidualizacja w klasach I-III
Wpisał: Jacek Wlazły   
24.02.2013.

                                            
 

 

Szczegóły dotyczące projektu POKL 9.1.2 Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Medyka":

Wartość projektu: 151 496,00 zł

Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nazwa projektu : Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych w Gminie Medyka
Nr umowy / decyzji : POKL.09.01.02-18-157/11-00
Okres realizacji projektu od 2012-02-01 do 2013-05-31

1.Informacja podstawowa

 

Zmieniony ( 14.04.2015. )