Na własne konto IV edycja
Wpisał: Jacek Wlazły   
11.04.2016.

  

 

 

 

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego
w Medyce kolejny raz biorą udział w programie

„ Na Własne Konto”.

 

 

        Dwudziestu jeden uczniów Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce wzięło udział w IV edycji programu „Na Własne Konto". Opiekunem grupy była Pani Małgorzata Chura – Kania a koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy w Medyce Pan Ryszard Adamski. Uczniowie Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce po raz trzeci biorą udział w projekcie „Na Własne Konto”. Jest to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową. Najlepsze szkoły i uczniowie otrzymują nagrody. Celem projektu „Na Własne Konto" jest : poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

 

Realizacja zajęć programu

„Na własne konto”
w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

Data

Czas trwania zajęć

Liczba godzin

Realizator

15.02.2016r.

8.00 – 14.00

6


 

Małgorzata Chura - Kania

16.02.2016r.

8.00 – 14.00

6


 

Małgorzata Chura - Kania

17.02.2016r.

8.00 – 14.00

6


 

Małgorzata Chura - Kania

18.02.2016r.

8.00 – 14.00

6


 

Małgorzata Chura - Kania

19.02.2016r.

8.00 – 14.00

6


 

Małgorzata Chura - Kania

 

 

Realizacja zajęć wyjazdowych w trakcie programu

„Na własne konto”
w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

Data


 

Czas trwania zajęć

Miejsce

Realizator

17.02.2016r. 

10.00 – 12.30

Bank Pekao S.A Oddział
w Przemyślu

Małgorzata Chura - Kania

18.02.2016r. 

10.00 – 13.00

Kręgielnia „JAPA”
w Przemyślu

Małgorzata Chura - Kania

 

 

2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 
2016r

 

Zmieniony ( 13.04.2016. )