Świadczenia Wychowawcze 500+ informacje dotyczące okresu zasiłkowego od paźdz. 2017 do września 2018
Wpisał: Jacek Wlazły   
27.07.2017.

OGŁOSZENIE -  Świadczenia Wychowawcze 500 +    ! ! !

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy od października 2017 r.  do  września 2018 r. można składać  już od 1 sierpnia 2017 r.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

 Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

 W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

 Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Należy  pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia  ośrodek pomocy społecznej. 

 

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem  Poczty Polskiej lub przez Internet- poprzez 4 kanały online: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

 

 

Zmieniony ( 03.01.2018. )