Procedury i druki
Wpisał: Administrator   
25.03.2007.

Poniżej zamieszczono procedury i wzory druków używanych w Urzędzie:
druki dotyczące spraw budowlanych
druki dotyczące spraw działalności gospodarczej
deklaracje podatkowe
wnioski dotyczące podziału nieruchomości/ zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ nadanie numeru
odbiór śmieci/zasady/terminy/umowy/segregacja odpadów
wnioski dotyczące wydania decyzji środowiskowej/pozwolenia na ścięcie drzewa

Zmieniony ( 04.11.2008. )