Szkoły
Wpisał: Administrator   
01.04.2007.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą
szkół z terenu GMINY MEDYKA.

Reforma oświaty wprowadziła nowy podział poziomów edukacyjnych: klasy I-VI, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Opracowano sieć szkół, która przewidywała, że na terenie gminy Medyka będzie funkcjonować 5 szkół podstawowych i jedno gimnazjum. Szkoły podstawowe: SP Hureczko, SP Leszno, SP Siedliska, SP Torki, SP Medyka. Gimnazja: Gimnazjum w Medyce.
Do klas I-VI szkół podstawowych oraz do klas I-III gimnazjum  na terenie gminy Medyka, uczęszcza łącznie 557 uczniów (stan na 10 września 2016r); w tym do szkół podstawowych 376 uczniów a do gimnazjum 181 uczniów. Razem w  6 szkołach są 42 oddziały, pracuje w nich 57 nauczycieli w pełnym wymiarze i 27 w niepełnym wymiarze zatrudnienia. Klasy "0" kształcą 61 dzieci w 5 oddziałach zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Samorządowe Przedszkole  w Medyce posiada 50 miejsc dla dzieci, zatrudnia 4 nauczycieli w pełnym wymiarze i 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Dane szczegółowe (stan na 10 września 2016r.):


 


Gimnazjum w Medyce: http://www.gmedyka.cal24.pl/
37-732 Medyka 292
tel: 016 6715552
tel: 016 6760810
 DyrektorWacław Broda 
 Liczba uczniów

181

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze

16

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze

4

 Liczba oddziałów

9Szkoła Podstawowa w Medyce: http://republika.pl/and07/index.html
37-732 Medyka 292
tel: 016 6715385

 DyrektorElżbieta Broda
 Liczba uczniów151
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze14
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze4
 Liczba oddziałów w klasach I-VI
12
 Liczba oddziałów "0"
 1
 Liczba uczniów w oddziałach "0"
 23


 


Szkoła Podstawowa w Torkach: http://sptorki.drl.pl

37-732 Torki 29
tel: 016 6715229
 DyrektorBartłomiej Górka
 Liczba uczniów w klasach I-VI

66

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze

7

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze

7

 Liczba oddziałów w klasach I-VI

7

 Liczba oddziałów "0"

 1

 Liczba uczniów w oddziałach "0"

 11Szkoła Podstawowa w Lesznie: http://spleszno.superszkolna.pl/
37-723 Leszno 178
tel: 016 6715394
 DyrektorMałgorzata Twardowska
 Liczba uczniów w klasach I-VI

40

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze

6

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze

4

 Liczba oddziałów w klasach I-VI

6

 Liczba oddziałów "0"

 1

 Liczba uczniów w oddziałach "0"

8Szkoła Podstawowa w Hureczku
37-705 Hureczko 100
tel: 016 6780924
 DyrektorMarek Sabramowicz 
 Liczba uczniów w klasach I-VI

54

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze

7

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze

4

 Liczba oddziałów w klasach I-VI

6

 Liczba oddziałów "0"

1

 Liczba uczniów w oddziałach "0"

7Szkoła Podstawowa w Siedliskach
37-705 Siedliska 104
tel: 016 6780882
 DyrektorPaweł Bartnicki 
 Liczba uczniów w klasach I-VI

63

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze

7

 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze

4

 Liczba oddziałów w klasach I-VI

6

 Liczba oddziałów "0"

1

 Liczba uczniów w oddziałach "0"

 12 


 Samorządowe Przedszkole
w Medyce

37-732 Medyka 479A
tel: 016 6715546

 DyrektorDorota Świerk
 Liczba miejsc dla dzieci50
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełn. wymiarze4
 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełn. wymiarze1
 Liczba oddziałów
2


Zmieniony ( 12.10.2017. )